Värdegrundsarbete inom grundsärskolan

Ett värdegrundsarbete som jag hoppas gett avtryck i våra verksamheter.

Föreläsning grundsärskolan

Under höstterminen genomförde vi föreläsning samt tre olika seminarium med personal inom grundsärskolan. Litteratursstudier från Bo Hejlskov Elvéns bok “Problemskapande beteende”.

Föreläsning grundsärskolan

När föräldragruppen på vårt gemensamma brukarråd fick information kring utbildningen ville de att även föräldrarna skulle få ta del av tankarna.
Därför genomförde vi ett gemensamt föreläsnings- och diskussionstillfälle med både personal och föräldrar i mars på Rävekärrsskolan.
Britt-Marie Eklöf som varit handledare i utbildningen genomförde en föreläsning för all personal och föräldrar inom grundsärskolan. Därefter var det tid för reflektion i de olika klasserna.

Solveig Strömbom
Rektor grundsärskolan

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad