Bio för grundsärskolan

Tänk att vara 15 år och för första gången få kliva in i en biosalong och att få göra det i sin egen takt på sina villkor med en film som startar när alla känner sig redo.

Tänk att vara 15 år och för första gången kliva in i en biosalong och få härliga synintryck av ljus, färger, lampor och material. Att få dra sina fingrar vid den röda sammets duken framme vid bioduken, att få känna och klämma på fåtöljerna i sin egen takt. Detta var äntligen möjligt för eleverna på Katrinebergs grundsärskola tack vare kultursamordnare Sara Sivre och skolans administratör Lotta Wallöf. Sara och Lotta har tidigare samarbetat med lovbio, då har eleverna som går på fritids fått besöka Möllan, så det fanns redan ett etablerat samarbete dem sinsemellan.

Kulturgaranti för alla elever

Grundsärskolan ingår i kulturgarantin i Mölndals stad, liksom alla kommunala skolor. Tidigare har eleverna blivit erbjudna till exempel dans och musik. Detta året ville Sara erbjuda något som är coronasäkert samt att eleverna skulle få möjlighet att göra en visuell upplevelse utanför skolan. Fördelen med biograf Möllan är också att det är den enda biograf i hela Göteborgsområdet som kan ta emot flera rullstolar vilket är en förutsättning för att ta emot flera av eleverna på skolan.

Eleverna bjöds in klassvis till Möllan och välkomnades på plats av Sara och Lotta. Antingen så tog eleverna en promenad bort till biografen, de som var i behov av skjuts erbjöds skoltaxi. Väl på plats fick eleverna i lugn och ro uppleva biografen på sina villkor och filmen startade när de kände sig redo.

Elever löser uppgifter utifrån biobesöket

Undervisning utifrån biobesöket

Syftet med skolbio är också att filmerna ska behandla något område som återfinns i läroplanen, det ger också möjlighet att arbeta med filmens innehåll både innan biobesöket och efteråt. Klass B jobbade med filmen efteråt genom att eleverna fick skriva om sitt biobesök, de fick träna på att recensera filmen samt återberätta hur upplevelsen av biosalongen. Därefter tränade alla elever på att redovisa sin text inför klasskamraterna, åhörarna fick i sin tur träna på att lyssna på kompisarna samt ge en applåd efteråt.

Några elever använde bilder samt fotografier för att redovisa, några använde teckenkommunikation för att förmedla sin upplevelse. För klass B var detta första gången för flertalet elever att redovisa inför åhörare, för vissa var det en nervositet innan men att se glädjen hos eleverna efteråt kan jag inte beskriva med ord, ni får bara föreställa er känslan.

Vi som arbetar med eleverna fick många positiva reaktioner efteråt, en elev uttryckte sig i skrift att biobesöket var “superbra”. Flera vårdnadshavare uttryckte en enorm tacksamhet för att deras barn äntligen kunde besöka en biograf på deras villkor.

Erika Ringström
Speciallärare Katrinebergs grundsärskola
erika.ringstrom@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad