Laborativ matematik motiverar eleverna

Speciallärare Erika Ringström ger en inblick i den anpassade grundskolans arbete med matematik. Genom konkreta material och laborativa aktiviteter skapas en motiverande matematikundervisning som engagerar eleverna.

Pedagog Mölndal har under året extra fokus på matematikundervisning och givetvis vill vi inom den anpassade grundskolan visa på hur det ser ut hos oss. Matematik kan vara klurigt för många elever och kanske ännu mer komplicerat om du som elev har svårt med arbetsminne eller perception. Forskning (Malmer, 2004) visar att matematisk undervisning i alla skolformer behöver förändras, bland annat genom att få in fler av de laborativa och undersökande aktiviteterna.

Extra viktigt är också att eleven är motiverad, något som vi lärare alla brottas med emellanåt. Jag kommer i det här blogginlägget att beskriva olika material och läromedel som jag skulle vilja tipsa om när det gäller matematik

Laborera med antalsuppfattning

Numicon är ett material som är konkret och laborativt. Där det exempelvis går att arbeta med antalsuppfattning genom att eleverna ska matcha rätt Numiconbricka med siffran på talkorten. Numicon är ett material som jag ofta använder när eleven ska träna på antalsuppfattning och att börja räkna med addition samt subtraktion. Det är ett lustfyllt material som kan användas på många olika sätt. Det går också att jämföra mängd med hjälp av Numiconvågen.

våg till matematiken


När vi tränar på addition och subtraktion med hjälp av Numiconmaterialet använder jag mig ibland av en play-doh deg. Brickorna kan tryckas mot degen och där hålen i brickan bildar små cirklar i degen. Där kan du addera cirklarna eller bara trycka ner cirklarna om du vill subtrahera. Detta är också ett sätt för mig att göra arbetet lustfyllt och förhoppningsvis mer motiverande. Även med detta material finns forskning som påvisar effekten, ett tips är Wing & Tacon, 2007. För er som blir intresserade av materialet finns alla tillbehör på Liber.

Utforska olika räknesätt

Ett annat material som jag använder mycket i min undervisning är Multikuber. Även här kan eleven träna på de olika räknesätten med hjälp av de olikfärgade kuberna. Eleverna kan också bygga utifrån färdiga ritningar som vi ser nedan på bilden, jag har också sett hur eleverna bygger fantastiska kreationer utifrån sin egen fantasi.

Vi använder också kuberna för att skapa diagram och jämföra antal på olika sätt. På bilden ser ni hur vi har gjort ett stapeldiagram för att se vilket väder som är mest förekommande under en månad. En kub ska alltså representera vädret en dag.

Bygge matematiken

Anpassade läromedel

Förutom laborativt material har vi även matematikböcker till eleverna, problemet med de flesta läromedel som finns att tillgå är att progressionen oftast är för snabb samt att de kräver att du som elev har ett fungerande penngrepp. Jag köper oftast in böcker som har en långsam progression. Ett exempel är detta materialet ”Jag lär mig siffran” (Bågvik och Svahn) En serie på tio böcker, en för varje siffra, med olika övningar som finns på SPSM:s hemsida (specialpedagogiska skolmyndigheten).

Här arbetar du i en hel arbetsbok om en siffra på olika sätt. Fördelen är också att elever som inte har penngrepp av motoriska skäl kan använda andra sätt för att fylla i den. Den har stora svarsrutor vilket underlättar om du som elev vill stämpla ditt svar eller klistra in en bild som visar det som efterfrågas.

Matematikhäftena av Karin Guttman har också en långsam progression och har stor variation i uppgifterna. Dessa använder vi flitigt både i de lägre och högre åldrarna.

Efter sommaren kommer också ett efterlängtat läromedel i matematik, äntligen en matematikbok med bildstöd! Lära förlag har skickat mig några provsidor som jag tänkte dela med mig av så att ni får en bild av hur innehållet är.

böcker matematik

Digitalt arbete med matematik

Vi har också arbetat en del med ipad i matematikundervisningen, både med appar och andra tillbehör. En app som vi använder är Mattemix, en lustfylld app som eleverna ofta kan arbeta självständigt i.

Vi har också använt programmet Osmo som har en stor fördel då det bjuder in flera elever att arbeta tillsammans kring en ipad. Du kopplar in den i en dosa samt monterar på en spegel så att den kan läsa av hur du arbetar med tillbehören på bordet framför den. I Osmo kan du arbeta med taluppfattning samt de olika räknesätten. Det finns också en programmeringsapp som är lustfylld och lätt att använda.

Osmo på förskolan


Detta var lite tips på hur vi arbetar med matematik på olika sätt i vår verksamhet. Följ oss gärna på Instagram för att se vad vi arbetar med och vad vi har på gång. Klicka in på mitt_liv_som_speciallarare
Hoppas vi ses där!

Erika Ringström
Speciallärare Katrinebergs grundsärskola
erika.ringstrom@molndal.se

Referenser i texten:
Malmer, G. (2004). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur

Wing, T., & amp; Tacon, R. (2007) Teaching number skills and concepts with Numicon materials. Down Syndrome Research and Practice, 12(1), 22-26. doi:10.3104/practice.2018

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad