Den digitala ryggsäcken

Pedagoger från Lackarebäcks förskolor- och skola har nu riggat för utställning på Mölndals stadsmuseum. De arbetar mycket med informations- och kommunikationsteknik och olika digitala verktyg.

Digital poster

Utställningen ger en inblick i hur de packar för framtiden genom att arbeta för att utveckla elevernas digitala kompetens från förskola till skola. De digitala verktygen tillför ytterligare en dimension i verksamheten som främjar barns olika sätt att lära sig. I Lackarebäcks förskolor arbetar de med sagan som grund för lärande och låter det möta digital teknik på en mångfald av sätt. Lackarebäcksskolan arbetar för att elever och lärare ska erövra framtiden, inte bara möta den. Ett arbete som handlar om att satsa på en modern lärmiljö där eleverna har tillgång till informations- och kommunikationsteknik, IKT.

Utställningen finns på Mölndals stadsmuseum lördag 6 maj - söndag 28 maj.

Gratis föreläsning

Som komplement till utställningen ges en kostnadsfri föreläsning torsdag 11 maj, 18.00 på Mölndals stadsmuseum: Digital kompetens i förskolan. Förskollärare Emma Gustafsson från Stensjöns förskola delar med sig av exempel från sin verksamhet. Under våren har barnen på en 3-5-årsgrupp arbetat med att driva en egen nyhetsredaktion, där de själva har fått redigera, presentera, fotografera och agera med hjälp av digitala lärverktyg. Hon visar på ett konkret sätt hur arbete med digital kompetens i förskolan kan se ut i praktiken.

Länk till utställning och föredrag.

Marie Eriksson

Digitalt collage

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad