Digital kreativitet i förskolan

Stensjöns förskola arbetar med digital kompetens på varierade sätt i nära samspel med barnen. På Solägget har barn och pedagoger dykt ner i ett båtprojekt som berikades med hjälp av green screen och andra digitala verktyg.

Stensjön båtprojekt. Foto: Emma Gustafsson

Så började vi båtprojektet

Genom vårt sagotema med barnboken ”Piraterna och
regnbågsskatten” uppstod intresse för båtar i barngruppen. Kunde vi ta reda på mer för att boosta båtintresset?

Vi ville att barnen skulle få syn på att båtar kan ha olika
funktioner och förvärva nya ord för båtar av olika slag. Först sökte vi tillsammans på internet med hjälp av en iPad kopplad till SMART-tv:n. Barnen föreslog till exempel att vi skulle söka på flygbåt och rutschkanebåt och vi hittade faktiskt både och.

Vi tittade på flygbåten i videoklipp på YouTube också och barnen skrattade åt denna propellerbåt som tog sig fram i skyn på riktigt. Andra fastnade för husbåtar och olika typer av futuristiska båtar. Vi funderade gemensamt kring hur man skulle kunna bo på båtar i framtiden.

Båtar av returmaterial

Sedan kom vi fram till att det vore roligt att få bygga varsin egen lekbåt av returmaterial. Barnen fick fritt konstruera av returmaterial som vi samlat hemma och hämtat på Skatan, Mölndals återanvändningscenter. Vår lärarstudent bidrog med vackert minikakel från sin mans arbetsplats där material blivit kasserat.

Bårprojekt Stensjön 2. Foto: Emma Gustafsson

Det byggdes bastubåtar, katamaranbåtar med rör för att ta hand om skadade delfiner i, räddningsbåtar och mycket annat spännande. Någon brände sig på limpistolen, men annars var just den väldigt tacksam att använda för att materialet sen skulle hålla att leka med.

Alla barn fick skriva ut sig själv som en fotogubbe som vi
laminerade och satte på en glasspinne med en toarullering som fot så att de fick en lekdocka till sin personliga båt. Sedan lekte de med båtarna i den fria leken och hälsade på i varandras båtar.

Barnen hade blivit delaktiga i lekmiljön, vilket också varit ett mål i arbetsprocessen. Vi hittade ett stort blått tyg man kunde breda ut på golvet som hav. Det blev många roliga lekar. Flera barn kom på att de skulle fästa ett band längst fram på båten för att lättare kunna dra den efter sig.

Bokskapande med green screen och digitala verktyg

Vi kände att intresset för båtar fortfarande var stort och
att det vore kul att utveckla arbetet med digitala verktyg mer. Nu fick barnen fota sin personliga båt mot green screen i form av gröna IKEA-lakan och sedan fantisera kring vilken miljö just deras båt och lekgubbe befann sig i och vad den gjorde på den platsen.

Det blev spännande samtal i gruppen när vi tittade gemensamt på tv-skärmen på var vi varit med båtarna. Någon hade befunnit sig inuti vår sagobok om piraterna, en annan var i Afrika och blev duschad av en elefant, en tredje reste på en röd flod med sin gosedjursleopard och en uggla som passagerare. Det bidrog till fantasi, vilket i sin tur sipprade ner i leken igen.

Vi bestämde oss för att sätta ihop bilderna vi gjort till en båtbok. Då fick barnen lägga in sin green screen-bild på båten i Pic Collage och redigera layout till exempel; ram, typsnitt, färger på bakgrund och lägga ut green screen bilden där de ville ha den. De förminskade och förstorade bilderna med fingrarna.

Båtprojekt Stensjön 3. Foto Emma Gustafsson

Digital bok i My Story

Sedan arbetade vi vidare i appen My Story där alla som ville fick spela in röst till sin bildsida i den gemensamma digitala bok vi satte ihop av allas personliga bilder där. Barnen fick också skriva ut sin egen sida till boken och laminera så vi även kunde ha båtboken på väggen. Vi lade in arbetet med den personliga båten och boksidan i barnens lärlogg i vår digitala plattform Unikum så att alla fick med sig ett inlägg.

Några av femåringarna gjorde som påbyggnad till projektet en film i iMovie som förklarade vad green screen var för den oinvigde och där de berättade om hur de gjort båtboken. Denna film fick bli Unikuminlägg till föräldrarbloggen och barnen som gjorde filmen visste att de gjorde den som ett reportage.

Båtprojekt Stensjön 4. Foto Emma Gustafsson

Arbetsprocessen i översikt

 1. Forska om båtar och deras olika funktioner för inspiration, språk och kunnande om båtar.
 2. Bygga en individuell båt med en lekgubbe med sitt eget foto på att ha och till vår lekmiljö.
 3. Fotografera sin personliga båt mot green screen tyg och göra bild i Green Screen by Do Ink.
 4. Redigera bilden i Pic Collage med ramar, färger och symboler.
 5. Få arbetet med sin båt inlagt i lärloggen.
 6. Vi gör en gemensam digital båtbok av allas individuella green screen-bilder och spelar in röst och ritar med fingrarna till bilderna.
 7. Vi möts och tittar i vår båtbok stort i samlingen med tv:n som skärm. Vi samtalar kring våra bilder.
 8. Några barn gör ett reportage om arbetsprocessen med green screen och om boken och visar kompisarna på tv:n samt lägger i vår föräldrablogg i Unikum.

Att få berätta på olika sätt

Green screen fascinerar och arbetet går att bygga ut mycket mer. Vi skulle i detta projekt till exempel lätt kunna arbeta vidare med sagor om våra båtar i green screen och My Story nu när vi börjat testa det. Det var bra att barnen fick rapportera om sin arbetsprocess i en film själva. Det kan vi göra kring fler arbetsprocesser för att barnen ska vara delaktiga och för att se hur de uppfattar det vi gjort, samt för att träna på att berätta och presentera för någon annan.

Detta knyter också an till förra terminens arbetsprocesser med barnens nyhetsredaktion i förskolan som vi tidigare bloggat om på Pedagog Mölndal. Det är bra att barnen blir mer delaktiga i dokumentationen.

En annan reflektion är att det är betydelsefullt med mycket bilder på väggarna på avdelningen så att barnen minns vad vi gjort. Bilderna på båtarna som vi sparade ner från internet när vi forskade om båtars olika funktion var hjälpsamma för de har gett barnen inspiration till vad de kunde bygga för olika slags båtar. Det hade troligtvis blivit mer ensidigt om vi börjat bygga utan att forska på internet först. Dessutom har båtbilderna inspirerat barnen i leken.

Båtprojekt Stensjön 5. Foto Emma Gustafsson.

Barnens delaktighet

Det här projektet utgjorde en bra "nivå" för att kunna arbeta med digitalisering med alla i gruppen, då även de som nyss fyllt tre år själva kunde göra green screen med stillbild och spela in röst i boken. De fick se möjligheterna med digitala verktyg och vad man kan göra. De stora som gjorde reportage om arbetsprocessen med green screen fick också en utmaning. Har man stor åldersspridning i gruppen fungerar alltså ett sådant här projekt bra ändå.

Dessutom arbetade vi med bygg och konstruktion och med barnens delaktighet i sin egen lekmiljö med båtarna. De har lekt mycket med sina båtar och hälsat på i varandras båtar med sina lekdockor. På ett ställe på avdelningen byggde vi också upp en större båtmiljö där barnen kunde vara i båten med sin egen kropp. Även där bidrog båtbilder på väggen till att fantisera kring var man befann sig i leken och vad man såg från lekbåten.

Emma Gustafsson
Förskollärare Stensjöns förskola

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad