Undervisande lärmiljöer i förskolan?

På Kyrkängens förskola vill pedagogerna skapa lärmiljöer som är utmanande, undersökande och undervisande, här i form av ett IKT-rum. Vad lägger vi i begreppet undervisning i förskolan och kan lärmiljöer omfattas av detta begrepp?

IKT Kyrkängen. Foto: Ewa Olofsson

Skapa digital nyfikenhet

På Gullvivan började vi pedagoger att prata om hur vi kunde skapa undervisningstillfällen för barnen och utveckla vår verksamhet med fokus på digital teknik.

Hur kan vi skapa delaktighet och nyfikenhet hos barnen kring den digitala tekniken? Detta var en frågeställning som ledde oss framåt.

QR- koder har vi haft fokus på en längre tid och barnen är nu vana skannare och har utvecklat en förståelse för att QR-koder innehåller olika slags information. Ett exempel på detta var när en flicka kom vid ett tillfälle och visade sin nya jacka och sade” titta vad jag såg att det fanns, en QR-kod, jag kan skanna den”.

Hon tog fram en iPad och scannade koden och det kom fram information om jackan, hon undrade vad det stod och jag läste lite för henne. Jaha, sade hon, det är bara för att man ska veta hur man ska tvätta jackan. Det hon uttryckte visade en förståelse hos henne om att det finns saker att läsa och lära sig om i QR-koder.

Utforskande av Blue-bots

Vi fortsatte vår resa med att utforska Blue-boten och efter en tids undersökande med att pröva olika banor så fick barnen börja skapa egna Blue-botbanor. Barnen skapade egna rutsystem och ritade olika händelser och saker i de olika rutorna. De programmerade Blue-boten och till varje bild berättade de en liten händelse och till slut skapades en alldeles egen saga, en saga som vi sedan skrev ned och kunde läsa igen och igen.

2. Kyrkängen IKT. Foto: Ewa Olofsson

Green screen

Efter vårt utforskande med Blue-boten så utmanade vi oss med Green screen, detta var en utmaning för såväl barnen som oss pedagoger. Barnen tyckte att det var jättespännande att dramatisera framför olika bakgrunder och intresset växte och de ville pröva fler bakgrunder och att använda någon rekvisita till sitt dramatiserande, handdockor kom in i bilden.

Barnen har då valt varsin handdocka eller pinndocka och sedan har vi tillsammans pratat om vad sagan ska handla om, alla har fått uttrycka sin idé och så har de pratat ihop sig till något gemensamt och sedan dramatiserat sagan utifrån vald bakgrund.

Ett IKT-rum växer fram

Efter vårt utforskande med olika digitala verktyg och upptäckt barnens nyfikenhet och intresse för dem så ville vi komma ett steg längre och vi skapade då ett IKT-rum. Ett rum där barnen bland annat kan programmera, göra Green screen, skapa egna filmer och skanna QR-koder inne i det lilla QR-huset.

3. IKT Kyrkängen. Foto Ewa Olofsson

Barnen lär och reflekterar tillsammans

De olika digitala verktygen skapar möjligheter för barnen att lära med och av varandra. Inte bara att de lär och får syn på sitt eget lärande utan att de kan föra kunskapen vidare genom att lära sina kompisar.

En större flicka som har lärt sig att använda Blue-boten på egen hand sade till en mindre pojke, som ville pröva, ”kom jag kan lära dig”, hon tog med pojken och de satte sig ned och hon började förklara ”man får trycka på pilarna men först måste man räkna hur många steg man ska gå”. Det blev tydligt att hon var medveten om sin egen kunskap och kunde föra den vidare till en kompis. Hon hjälpte honom genom att räkna och pojken tryckte antal steg och Blue-boten började röra sig framåt. Pojken sken med hela ansiktet och uttryckte ”jag kan”.

De större barnen har nu lärt sig att lägga in en bakgrund när de ”green screenar” och de använder handdockor som de dramatiserar med framför bakgrunden samtidigt som någon filmar. Vi tittar på filmen efteråt och kan höra kommentarer från barnen i linje med ”vi kanske kan göra om sagan så kan vi spela så istället eller ”jag kanske skulle hållit iPaden högre upp när jag filmade”. Barnen möttes i reflekterande samtal med varandra.

4. IKT Kyrkängen. Foto Ewa Olofsson

Undervisande lärmiljöer?

Så... för att återkomma till den inledande frågan huruvida lärmiljöer kan omfattas av begreppet undervisning. För mig är svaret klart och tydligt; självklart! I arbetslaget har vi haft en medveten tanke om vad vi vill att barnen ska få möjlighet att lära sig och vi har inledningsvis varit med och utforskat, prövat och lärt tillsammans med barnen utifrån målet att barnen ska få undervisning i olika digitala verktyg.

Vi ser att vår undervisning har skapat möjligheter för barnen att bli producenter av sin egen kunskap genom att få pröva och skapa egna lärdomar om hur olika IKT-verktyg kan användas. Vi upplever likaså att denna miljö har skapat ett lärande och en förståelse för att samarbeta och hjälpa varandra likväl som att det har varit en miljö som stimulerat barnens språkliga kompetens genom drama och sagoskapande.

Barnen lär och lär ut till de andra barnen, ”kom jag kan lära dig”. Genom denna utmanande miljö skapas inte enbart ett eget lärande utan ett reflekterande förhållningssätt över sitt eget kunskapande och en medvetenhet om att vara en människa som kan föra kunskapen vidare till andra, till sina kompisar.

Ewa Olofsson
Förskollärare Kyrkängens förskola

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad