Nyfikenhet på AI

Vad innebär den snabba utvecklingen med AI för oss som arbetar i skolförvaltningen och andra delar av offentlig sektor? Verksamhetsutvecklare Fredrik Andersson var en av dem som delade med sig av erfarenheter i ett stadenövergripande utbyte kring AI.

Under en eftermiddag i början av mars samlades verksamhetsutvecklare från alla förvaltningar i Mölndals stad för att lära tillsammans och utbyta erfarenheter. Syftet med eftermiddagen är att skapa förståelse kring AI och dess möjligheter men också vilka risker vi har att förhålla oss till.

AI har funnits i ett halvt sekel, men lite mer dolt genom olika funktioner som vi oftast inte tänker på. Till exempel inbyggt i kameran i våra smarta telefoner, i våra kreditkort och i sorteringen av skräppost i våra mailboxar. Sedan ett par år tillbaka har den mer synliga, generativa AI:n tagit världen med storm genom tjänster som chat GPT (generativ pre trained transformer). Det här har nog inte undgått någon, men vad innebär det för oss som arbetar inom skolförvaltningen och andra delar i offentlig sektor?

För att ge en grund i frågan belystes området AI från många perspektiv med hjälp av kortare digitala föreläsningar med olika framtidsstrateger och AI- inspiratörer samt exempel från stadens verksamheter kring hur arbetet med AI ser ut i dag. Vi fick också lyssna till Shada Renström som är IT-jurist. Hon berättade mer om de juridiska perspektiven på AI och hur vi förhåller oss till det i Mölndals stad.

AI inom utbildning

Fredrik Andersson arbetar som verksamhetsutvecklare i Mölndals skolförvaltning, i arbetsgruppen DigIT. Han berättade om hur vi på olika sätt kan förhålla oss till möjligheter, utmaningar och risker med AI i mötet med våra elever.

Fredrik belyste att det är lätt att hamna i det som oroar när någonting nytt kommer. Till exempel var oron kring fusk med hjälp av AI det som först fick stor uppmärksamhet när generativ AI började sprida sig. Som kontrast till det finns det också en annan sida där AI på längre sikt skulle kunna påverka både PISA-resultaten och hur många år elever faktiskt behöver spendera i grundskolan.

Vi behöver vara medvetna om risker men också nyfikna på möjligheter.

Nyfikenhet är centralt i arbetet med utbildning och så även i mötet med AI. Alla vi som på olika sätt arbetar med utbildning behöver skaffa oss relevanta kunskaper, för eleverna är redan där, säger Fredrik.
-Vi ligger i en fas där vi provar på, testar och funderar över vad som kan vara möjligt. Utifrån det kan vi sedan försöka skapa gemensamma förhållningssätt i skolan.

Fredriks råd till den som står i kast med att testa AI är att börja med det som kan hjälpa i den egna yrkesrollen. Det kan vara små saker som underlättar i vardagen som lärare eller skolledare. Det kan ge idéer eller material till exempelvis lektionsplaneringen.
-Som lärare kan vi tänka att AI inte ger färdiga resultat, utan snarare stöd och inspiration till undervisningen.

Exempel på möjligheter

Möjligheterna är oändliga till exempel när det handlar om att på enkla sätt kunna möta elever med olika modersmål. AI kan också vara till stor hjälp när det handlar om att nivåanpassa så att varje elev får precis rätt utmaning för att kunna ta nästa steg. Det kan handla om saker som att med hjälp av AI på ett enkelt sätt kunna anpassa faktatexter till olika svårighetsgrader.

Fredrik ger också exempel på hur elever kan stärka språkinlärning genom att få prata med en kypare på engelska eller något annat språk i en virtuell restaurang. Det blir ett realistiskt sätt att få kommunicera på det språk eleven håller på att lära sig.

Nya perspektiv och förhållningssätt

Den snabba AI-utvecklingen är något som berör alla oss som på något sätt arbetar runt barn och elever. Framförallt genom ett källkritiskt perspektiv där vi behöver föra en ständig dialog kring vad vi kan lita på i informationsflödet av texter, bilder och filmer. Tidigare har vi kunnat lita på att en röst är sann och att en bild visar verkligheten.

Hur behöver vi tänka och undervisa utifrån den AI-utvecklingen som sker?

För den som är nyfiken på att lära mer erbjuder Fredrik och hans kollegor workshops, för Mölndals skolverksamheter, där lärare kan få chans att testa och tillsammans föra en dialog kring risker och möjligheter.

Avslutningsvis säger Fredrik att vi behöver fundera över vad det vi lär ut idag och vad det är elever behöver kunna för att vara rustade för den samtid de möter och en arbetsmarknad i ständig föränderlighet.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad