Vetenskaplig grund i förskolan

I Lackarebäcks förskolor användes studiedagen i augusti till ett djupdyk kring vetenskaplig grund. En sagoinspirerad film visades för att få igång tankarna.

Lackarebäckpirater. Foto: Lackarebäcks förskolor

Vi ställer oss frågan - Varför måste vi ha ett vetenskapligt förhållningssätt i förskolan?

Några skäl kan vara:

-Återta formuleringsprivilegiet över vårt eget yrkeskunnande (att vi bidrar till att formulera vad som är kunskap för vår yrkeskår). Sätta ord på det vi gör och varför vi gör det vi gör.

-Kunna granska vilka kunskapsbehov vi har och se utvecklingsområden.

-Samhällets snabba förändringstakt.

-Krav i våra styrdokument.

-Kritiskt kunna granska faktakunskap och sätta dem i ett sammanhang.

Vi delar här med oss av en film som gestaltar olikheter i ett förändringsarbete, att kunna ta sig an detta spännande uppdrag, vikten av att reflektera och stötta varandra för att utmana vår förståelse i detta viktiga arbete.

I Lackarebäcks förskolor arbetar vi läsårsvis utifrån en saga för att nå målen i läroplanen. För att komma igång med ett av våra utvecklingsområde gjordes denna film, utifrån årets saga Piraterna och Regnbågsskatten. (Sara Berg & Karin Frimodig) I filmen beskriver karaktärerna hur vi som pedagoger kan känna när vi tar oss an nya utmaningar i vårt utvecklingsarbete. Den ger både inspiration för temaarbetet med sagan, sätter igång diskussioner och blir en hjälp för att kunna titta på sig själv. Filmen mynnar ut i frågeställningarna:
Hur väljer du att ta dig an arbetet med vetenskaplig grund?
Som Samira, Ragnhild eller Katinka?

Anna Brügge Josefsson & Malin Rönnfors
Förskolechefer Lackarebäcks förskolor

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad