Första förskolekontakten

Första förskolekontakten är en introduktion till öppna förskolan och svensk förskola. Den vänder sig till dem som inte har någon erfarenhet av svensk förskoleverksamhet. Verksamheten har fått ett hedersomnämnande för jämställd integration.

Socionom Carin, förskollärare Johanna och SFI-lärare Mimmi

Hos oss finns det möjlighet att tillsammans med en SFI-lärare träna på det svenska språket men också få en egen upplevelse av hur förskolan i Sverige fungerar. Förutom förskollärare och SFI-lärare finns även en socionom knuten till verksamheten. En viktig uppgift är att förmedla samhällsinformation och hjälpa till att förstå hur det är att leva och bo i Sverige.

Träffpunkt med skapande aktiviteter

Precis som i den öppna förskolan fungerar verksamheten som en träffpunkt för alla barn upp till sex år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Vi leker, umgås, fikar och samtalar. Varje tillfälle har en sång- och rytmikstund och olika skapande aktiviteter ges stort utrymme.

Ett barn sitter vid ett bord och leker
Intern och extern miljö på öppna förskolan

hedersomnämnande från staden

2021 tilldelades vi ett internt hedersomnämnande från Mölndals stad för vårt arbete inom jämställdhet, vilket vi är mycket stolta över.

För ett medvetet arbete riktat till nyanlända föräldralediga främst kvinnor. Genom att erbjuda ett socialt sammanhang och möten med andra föräldrar, introduktion till svenska språket och kunskap om förskolans verksamhet bidrar öppna förskolan till jämställd integration och stärker kvinnors förutsättningar att snabbare nå arbetslivet. Öppna förskolan bidrar till ett jämställt föräldraskap och en god start i svenska samhället, för både föräldrar och barn.

Diplom med hedersomnämnande

Diplom med hedersomnämnande från Mölndals stad

Tillgång till tolk

Första förskolekontakten finns i samma lokaler som Bifrosts förskola men med en egen gård och entré från Utsädesgången. Allt deltagande är kostnadsfritt. Besökarna kan komma och gå när det passar dem under vårt öppethållande. För dem som behöver finns möjligheten att boka tolk. Personalen möter gärna nya besökare vid den närmaste busshållplatsen ”Bifrost”, där buss 25, 86 och 753 stannar, för att därifrån visa vägen till förskolan.

Varmt välkomna!

Johanna Forssén
förskollärare

Adress: Pinnharvsgången 1–2, Mölndal
Öppettider: tisdagar 13.00-15.00, sång- och rytmikstund 14.00.
För mer information kontakta förskollärare Johanna Forssén.
johanna.forssen@molndal.se
0707–690696 (måndag-onsdag)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad