Språkoteket som mötesplats

Specialpedagogiska teamet förskola är en del i Mölndals arbete med att  skapa så goda miljöer för lärande som möjligt för varje barn. Språkoteket på Sinkadusen är fyllt av material för utlåning och det utgör en mötesplats för samtal och rådgivning.

Språkotek startbild. Foto: Marie Eriksson

Specialpedagogiskt team Förskola

I vårt team arbetar sex specialpedagoger och en talpedagog. Uppdrag till oss skickas in av förskolechefer/chefer för pedagogisk omsorg. Vi arbetar centralt vilket är viktigt för att vi alltid ska kunna behålla ett utifrånperspektiv. Teamet har framförallt en handledande, konsulterande och kompetensutvecklande roll. I samarbete med pedagoger och ledning bidrar vi till den pedagogiska utvecklingen i Mölndals Stad. Detta gör att den pedagogiska omsorgens och förskolans verksamhet kan erbjuda så goda miljöer för lärande som möjligt för varje barn.

Språkoteket. Foto: Marie Eriksson

Språkoteket på Sinkadusen som mötesplats

Hit kan pedagoger i förskola och pedagogisk omsorg komma för att få inspiration till språk- och kommunikationsutvecklande arbete i verksamheten. Här finns möjlighet att mötas, låna material, få nya tankar och diskutera med det specialpedagogiska teamet.

Pedagoger får gärna kontakta teamet för ett möte, för att få idéer och samtala om hur materialet kan användas. Vi är öppna för att vara där när ni t ex har APT. För oss är det viktigt att materialet lånas ut. Om pedagoger inte har möjlighet att hämta så är vi behjälpliga.

Främjande och förebyggande

Vi strävar efter att arbeta främjande och förebyggande och nu under hösten erbjuder vi till exempel fyra föreläsningar:

 • Tydliggörande pedagogik
 • Att arbeta med barns språkutveckling
 • Autismspektrumtillstånd
 • Från Jag till Vi – grupputveckling i förskolan

Bloggat av Specialpedagogiska teamet förskola genom:
Christina Hallhagen Aydin och Carina Dyberg

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad