Vad betyder undervisning i förskolan?

Åby- och Balltorps förskolor har utvecklat en struktur där pedagoger från olika förskolor får mötas och reflektera i lärgrupper. Grupperna har fördjupat sig kring begreppet undervisning och hur vi kan använda oss av det i förskolan.

Att undervisa i förskolan

Samverkan för utveckling

Förskolorna i Åby- och Balltorp driver ett gemensamt utvecklingsarbete med två förskolechefer som har ett delat ledarskap Camilla Stensholm och Camilla Stenman Svensson. På förskolorna Broslätt och Katrineberg är vi tre utvecklingsledare:

Massumeh Salehnamadi, Elin Cedrot och Elisabeth Gustavsson. I Balltorp är det två utvecklingsledare på Gundefjällets förskola: Carolina Gustavsson och Susanne Karlsson.

Vi utvecklingsledare samverkar och träffas varje termin. Vi ville utveckla våra lärgrupper till en annan nivå, där vi kunde dra nytta av förskolornas tankar och idéer och bolla mellan enheterna. Vi tänkte då att vi bildar blandade lärgrupper på förskolorna och blandar pedagoger. På så sätt få en större kvalité i våra reflektioner där vi kan lära av och med varandra.

Vi spånade vidare i vad våra enheter skulle ha för innehåll på lärgrupperna. Vi har fått en del inspiration från Mölndals Förskolenätverk där de bland annat tar upp begreppen undervisning och utbildning. Då tänkte vi utvecklingsledare tillsammans med våra förskolechefer att vi kunde ta detta vidare till våra enheter för att föra en djupare diskussion och reflektion kring begreppen.

Våra förskolechefer går just nu på rektorsutbildningen, där deras fokusområde också är undervisning i förskolan. Förskolecheferna hänvisade till en bok som heter "Att Undervisa barn i förskolan" (Elisabeth Doverborg, Niklas Pramling 2017) och de lyfte denna bok.

Att tillvarata allas tankar

Vi kom fram till att vi skulle göra en kartläggning på enheterna kring vad undervisning betyder för pedagogerna. Kartläggningen gick ut på att utvecklingsledarna intervjuade sina kollegor. Efter kartläggningen insåg vi att vi behövde fördjupa oss mer i begreppet undervisning på våra enheter. Vi behövde diskutera och reflektera tillsammans för att få en bättre förståelse kring vad att undervisa innebär i förskolan.

Vi utvecklingsledare tog fram ett innehåll för lärgrupperna som pågick en termin. Som innebar att vi skulle läsa ett par kapitel i taget inför varje lärgruppstillfälle. De fasta lärgrupperna utgör en trygghet med fokus på att inget är rätt eller fel. Allas tankar är viktiga att lyfta och vi hjälps åt att vända och vrida på olika aspekter.

I slutet av terminen fick alla fylla i en skriftlig utvärdering av boken och lärgruppsupplägg.

Resultatet av utvärderingen landade i en positiv upplevelse, när vi nu alla hade haft ett gemensamt fokus nämligen - boken.

Reflekterande läsning
 • Nu ser jag tydligare när undervisning sker
 • Jag har lärt mig att undervisning redan sker i förskolan
 • Jag har fått mer kunskap om hur man lägger upp en undervisning samt syfte och mål med undervisningen.
 • Jag har lärt mig att undervisning kan ske både spontant och planerat.
 • Lärorik konkret och utvecklande.
 • Styrdokumenten är till hjälp då man ska styra upp en undervisning.
 • Våra styrdokument är ett stöd i vår undervisning.
 • Styrdokumenten har en tydlig påverkan och i vår verksamhet.

Genom utvärderingen kan vi också se att det på våra enheter blev ett tydligt mönster hur vi uppfattar ”undervisning”. Vi har fått en bredare kunskap och förståelse i hur vi kan använda oss av undervisning i förskolan. Har blivit mer "medvetna" om hur och när undervisning sker, i vilka tillfällen man kan bedriva undervisning. I våra diskussioner på lärgrupperna har vi pratat om när lärandet sker och när undervisning sker?

I våra reflektioner har vi kommit fram till att lärandet sker hos barnet ständigt i alla situationer, men undervisning är när jag som pedagog fångar barnens tankar och därifrån utmanar barnen i ledande frågor. Genom våra frågor där de befinner sig i sina tankar kan vi utmana barnen och på så sätt utspelar sig en undervisning. Vi har haft en diskussion kring undervisningsstrategier, hur man påbörjar en undervisning, hur man håller i den och hur man avslutar den. Samt hur viktigt det är med en uppföljning.

Balltorp- och Åby förskolors utvecklingsledare

genom Elin Cedrot

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad