Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Förfrågningsunderlag

För att kunna bli utförare av hemtjänst i Mölndal ska företag uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget.

 Uppföljning av verksamheterna

Nämnden följer upp verksamheterna för att kontrollera hur dessa uppfyller kraven i avtal, ledningssystem för kvalitet och kravspecifikationer.

Uppföljningen sker på olika sätt. Ett sätt är verksamhetsbesök som genomförs av enheten för styrning och uppföljning. Resultatet från verksamhetsbesöken är en del av underlaget till vård- och omsorgsnämndens halvårsuppföljning samt verksamhetsberättelse.

Kontakt

Ann-Marie Predan
Kvalitetscontroller
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 23
ann-marie.predan@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-27 14.19