Bygglovsarkiv

På bygglovsarkivet kan du få hjälp med att söka efter äldre ritningar på de byggnader som finns i Mölndal.

De flesta handlingar i stadens bygglovsärenden bevaras. Det betyder att vi oftast har både plan- fasad- och konstruktionsritningar samt andra bygglovhandlingar. Ritningskopiornas skalenlighet och kvalitet är oftast inte tillräckligt bra för att de ska kunna användas direkt i en ny bygglovsansökan.

Ritningarna är inte nödvändigtvis aktuella ritningar då de endast fungerat som underlag vid handläggning av bygglovsärenden. Därför kan det krävas en hel del pusslande för att få till en aktuell ritning eftersom flera delar av en byggnad kan ha förändrats med tiden. Ibland har fastighetsägaren aktuella ritningar.

Du kan begära ut bygglovhandlingar på följande sätt:

  • För snabbast handläggning skicka din begäran till vår förvaltningsbrevlåda bygglovsarkivet@molndal.se.

  • Uppge specifikt vilka bygglovshandlingar du söker som till exempel: Ansökan, beslut, situationsplan, planritningar, fasadritningar.

  • Arkivet har inte telefon och besökstider. Behöver du kontakta oss på telefon, så mejla oss så ringer vi upp så snart vi kan. Alternativt kan du ringa kontaktcenter och lämna ditt telefonnummer.

Avgifter

Vi kan ta ut en avgift för att skicka fler än 39 sidor digitalt eller som pappersutskrifter.

Vi tar ut en högre avgift för utskrifter i storformat:

Vatten och avlopp

Bygglovsarkivet har i vissa ärenden kartor över var ledningarna ska ligga, men bara inom din fastighet. Om du behöver veta hur ledningsnätet ser ut utanför din fastighet, till exempel var närmaste förbindelsepunkt finns eller var det ligger andra ledningar ska du använda Ledningskollen.

Radonmätningar

Bygglovsarkivet har inte uppgifter om radonmätningar på din fastighet, men det kan finnas i miljöförvaltningens arkiv.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad