Bygglovsarkiv

På stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsarkiv kan du få hjälp med att söka efter äldre ritningar på de byggnader som finns i Mölndal.

På grund av pandemin arbetar många anställda hemma, vilket betyder att det kan ta något längre tid än vanligt att ta fram ritningar.

De flesta handlingar i stadens bygglovsärenden bevaras. Det betyder att vi oftast har både plan- fasad- och konstruktionsritningar och andra bygglovhandlingar. Ritningskopiornas skalenlighet och kvalitet är inte alltid tillräckligt bra för att de ska kunna användas i en ny bygglovsansökan.

Ritningarna är inte nödvändigtvis aktuella ritningar då de endast fungerat som underlag vid handläggning av bygglovsärenden. Därför kan det krävas en hel del pusslande för att få till en aktuell ritning eftersom flera delar av en byggnad kan ha förändrats med tiden. Ibland har fastighetsägaren aktuella ritningar.

Du kan begära ut bygglovhandlingar på följande sätt:

  • För snabbast handläggning skicka din begäran till vår förvaltningsbrevlåda bygglovsarkivet@molndal.se
  • Vi tar inte emot besök just nu på grund av pandemin.
  • Vi kan ta ut en avgift för att skicka fler än 39 sidor eller för utskrifter i storformat, se taxan Pdf, 629.1 kB. avsnitt 9.

Vatten och avlopp

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt är det viktigt att dina vatten- och avloppsledningar ansluter på rätt sätt till kommunens ledningsnät. Om du behöver veta hur ledningsnätet ser ut utanför din fastighet, till exempel var närmaste förbindelsepunkt finns eller var det ligger andra ledningar ska du använda Ledningskollen.

Radonmätningar

Det kan finnas uppgifter om radonmätningar på din fastighet. Om du vill kontrollera det kan du vända dig till Kontaktcenter.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad