Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Bygglovsarkiv

På stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsarkiv kan du få hjälp med att söka efter äldre ritningar på de byggnader som finns i Mölndal.

De flesta handlingar i stadens bygglovsärenden bevaras. Det betyder att vi oftast har både plan- fasad- och konstruktionsritningar och andra bygglovhandlingar. Ritningskopiornas skalenlighet och kvalitet är inte alltid tillräckligt bra för att de ska kunna användas i en ny bygglovsansökan.

Du kan söka fram handlingar äldre än år 2007 ur arkivet själv, under Sök bygghandlingar.

Du kan också begära ut bygglovhandlingar på följande sätt:

  • För snabbast handläggning skicka din begäran till vår förvaltningsbrevlåda bygglovsarkivet@molndal.se
  • Genom att besöka oss under ordinarie öppettider.
  • Du kan även ringa till oss.

Vatten och avlopp

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt är det viktigt att dina vatten- och avloppsledningar ansluter på rätt sätt till kommunens ledningsnät. Om du behöver veta hur ledningsnätet ser ut utanför din fastighet, till exempel var närmaste förbindelsepunkt finns, vänligen kontakta VA-arkivet på tekniska förvaltningen.

Radonmätningar

Det kan finnas uppgifter om radonmätningar på din fastighet. Om du vill kontrollera det kan du ringa miljöförvaltningens servicetelefon, 031-315 17 10, som är öppen varje vardag mellan kl. 08.30-10.30.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Bygglovsarkivet
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031- 315 14 35
bygglovsarkivet@molndal.se

Öppet- och telefontider

VA-arkivet
Göteborgsvägen 11-17
031-315 10 00 växel
tekniska@molndal.se

Expeditionstelefon
Miljöförvaltningen
031-315 17 10 vardagar kl. 8.30-10.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-04 14.00