Bygglovsarkiv

På stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsarkiv kan du få hjälp med att söka efter äldre ritningar på de byggnader som finns i Mölndal.

De flesta handlingar i stadens bygglovsärenden bevaras. Det betyder att vi oftast har både plan- fasad- och konstruktionsritningar och andra bygglovhandlingar. Ritningskopiornas skalenlighet och kvalitet är inte alltid tillräckligt bra för att de ska kunna användas i en ny bygglovsansökan.

Ritningarna är inte nödvändigtvis aktuella ritningar då de endast fungerat som underlag vid handläggning av bygglovsärenden. Därför kan det krävas en hel del pusslande för att få till en aktuell ritning eftersom flera delar av en byggnad kan ha förändrats med tiden. Ibland har fastighetsägaren aktuella ritningar.

Du kan söka fram handlingar äldre än år 2007 ur arkivet själv, under Sök bygghandlingar.

Du kan också begära ut bygglovhandlingar på följande sätt:

  • För snabbast handläggning skicka din begäran till vår förvaltningsbrevlåda bygglovsarkivet@molndal.se
  • Genom att besöka oss under ordinarie öppettider.
  • Du kan även ringa till oss.
  • Vi kan ta ut en avgift för att skicka fler än 39 sidor eller för utskrifter i storformat, se taxanPDF avsnitt 9.

Vatten och avlopp

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt är det viktigt att dina vatten- och avloppsledningar ansluter på rätt sätt till kommunens ledningsnät. Om du behöver veta hur ledningsnätet ser ut utanför din fastighet, till exempel var närmaste förbindelsepunkt finns, vänligen kontakta VA-arkivet på tekniska förvaltningen.

Radonmätningar

Det kan finnas uppgifter om radonmätningar på din fastighet. Om du vill kontrollera det kan du ringa miljöförvaltningens servicetelefon, 031-315 17 10, som är öppen varje vardag mellan kl. 08.30-10.30.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-11 08.23