Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Oljeavskiljare, företag och industri

Företag och industrier står för en hel del av avloppsvattnet. Det finns regler som du som företagare behöver tänka på när det gäller avloppsvatten.

Eftersom reningsverk finns till för att rena hushållens avloppsvatten får inte vattnet från verksamheter vara smutsigare, eller innehålla andra ämnen än det. Vi renar vattnet från organiskt material och näringsämnena kväve och fosfor. Ämnen som kan vara farliga för hälsa och miljö, till exempel kemikalier, olja och fett, ansvarar verksamheterna själva för att rena.

Företag och industrier som är anslutna till ledningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är okej att rena. Om fel saker släpps ut kan det orsaka stor skada i vårt ledningsnät, våra pumpstationer, på Ryaverket och i havet.

Oljeavskiljare

Bensinstationer, verkstäder och fordonstvättar är tre klassiska exempel på verksamheter som behöver olje- och slamavskiljare. Du ska ansöka till Gryaab.

De har även riktlinjer för oljeavskiljare.

Tömning, kontroll och besiktning

Oljan som avskiljs samlas i en tank som ska bli tömd med jämna mellanrum. Oljeavskiljaren ska också bli kontrollerad varje år och ska bli besigtigad vart femte år av godkända entreprenörer. Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren blir tömd och kontrollerad regelbundet och inte släpper ut olja.

Tömningar, 1-årskontroller och 5-årsbesiktningar ska du rapportera till Teknisk kundservice.

Det enklaste är att låta entreprenören som tömt, kontrollerat eller besiktigat din oljeavskiljare rapportera det åt dig. Vill du själv rapportera så skickar du en kopia på kontrollprotokoll, besiktningsprotokoll eller transportdokument för tömning till:

  • Mölndals stad, teknisk kundservice, 431 82 Mölndal
    eller
  • teknisk.kundservice@molndal.se

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-22 10.29