Offentlig handling

På den här sidan kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen och hur du gör för att få tillgång till dem.

En tjej plockar letar i arkivhyllor. Foto från Pixabay


Rättigheten att få ta del av offentliga handlingar styrs av offentlighetsprincipen. I korthet innebär offentlighetsprincipen att du och andra personer har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet. Läs mer om offentlighetsprincipen.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. Konkret så kan en handling vara till exempel ett protokoll, e-post, brev, bilder eller filmer. De allmänna handlingarna kan delas in i två grupper:

  1. Offentliga handlingar – handlingar som inte är sekretessbelagda och som du har rätt att ta del av.
  2. Sekretessbelagda handlingar – för vissa handlingar råder sekretess. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten eller skolan. Om kommunen anser att en uppgift omfattas av sekretess får uppgiften inte lämnas ut (tystnadsplikt). Läs mer om regler för sekretess.

Viktigt att komma ihåg är att det finns kommunala handlingar som inte är allmänna. Exempel på den här typen av handlingar är tjänstemäns interna arbetsmaterial.

Var hittar jag handlingarna?

Majoriteten av de allmänna handlingarna hittar du i kommunens diarium som det är fritt för dig att söka i. Kontakta kommunen via telefon eller e-post för att ta del av handlingar eller vänd dig till respektive förvaltnings registrator. Registratorn arbetar med att hantera kommunens aktuella handlingar.

Vill du läsa gamla handlingar kan du istället vända dig till kommunarkivet.

Notera att alla handlingar inte registreras i diarierna utan kan vara ordnade eller registrerade på annat sätt. Exempelvis hanteras fakturor i ett eget ekonomisystem samt som anmälda synpunkter, klagomål eller felanmälningar återfinns i synpunktshanteringssystemet. Hittar du inte en handling i webbdiariet kan du kontakta respektive förvaltning eller kommunarkivet för besked om hur det aktuella handlingsslaget hanteras. Du kan även läsa i dokumenthanteringsplanerna för att se hur och var handlingarna förvaras.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen ska du snabbt få läsa, vilket i praktiken innebär att du ska få läsa dem nästan omedelbart när du kommer hit. För din egen skull kan det vara bra att du ändå kontaktar oss på förhand och bestämmer tid.

Du har också möjlighet att beställa papperskopior på handlingar. Vi tar då betalt enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt.

Får jag vara anonym?

Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av offentliga handlingar om det inte behövs för att bedöma sekretess. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-10 09.55