Hälsosamtal 80+

Har du fyllt 80 år och funderar på vilket sätt Mölndals stad kan stötta dig i din livssituation? Då kan du boka ett hälsosamtal med kommunens hälsovägledare.

Att åldras innebär förändringar i livet. För en del av oss är de stora. För andra är de mindre. Men vi kan alla behöva hjälp och stöd med olika saker.

Hälsosamtal 80+ är en möjlighet för dig som fyllt 80 år och vill få vägledning i frågor som rör din fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Mölndals stad har ett brett och starkt nätverk för alla som behöver och vill ha hjälp.

Hälsovägledare Loella Filipsson

Hälsovägledare Loella Filipsson


Hej, jag heter Loella. Jag är vägen in till hjälp, stöd och möjligheter för dig eller din närstående som har fyllt 80 år. Jag kommer inte lösa allt - men jag kommer kunna hjälpa dig att hitta rätt. Hör av dig!

Och du, du stör inte! Det är mitt jobb att finnas till för dig. Om du inte har egna frågor får du gärna tipsa mig om en granne, släkting eller vän som kanske behöver lite extra stöd. Mölndals stads resurser finns till för dig. Jag vill hjälpa.
Du kan kontakta mig på:

Telefon: 0733-17 76 22
E-post: halsosamtal@molndal.se

eller fyll i namn och telefonnummer nedan så kontaktar jag dig.Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid
Uppgifter lagras endast under tiden ärendet är aktuellt.

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter på molndal.se.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Mölndals Stads dataskyddsombud på sidan Personuppgifter på molndal.se. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad behandlar personuppgifter. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden. Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig
Vård- och omsorgsnämnden
vardomsorg@molndal.se

Relaterad information

Sociala sammanhang

Träffpunkter i Mölndals stad

Omsorg, stöd och vård

Ansöka om omsorg och hjälp
Digitalt stöd
Anhörigstöd
1177 sjukvårdsrådgivning

Psykisk hälsa och ofrivillig ensamhet

De flesta upplever ensamhet någon gång i livet och den kan vara svår att bära. Men det finns hjälp att få. Till exempel via Röda korsets sida
Ensamhet - så hanterar du det eller på Västra götalandsregionens sida
Bryt ensamheten.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad