Mottagande av flyktingar från Ukraina

Mottagandet av flyktingar från Ukraina har mycket gemensamt med annat flyktingmottagande. Men det finns en del skillnader, vilket beror på att många ukrainska flyktingar i Sverige väntas få uppehållstillstånd enligt det som kallas för massflyktsdirektivet. På den här sidan finns frågor och svar om mottagandet av flyktingar från Ukraina och om boende.

Den ukrainska flaggan vajade utanför stadshuset i centrala Mölndal under några veckor, som ett sätt att visa stöd till Ukraina och dess invånare.

Första gången som massflyktsdirektivet aktiveras

I början av mars aktiverade EU, mot bakgrund av kriget i Ukraina, för första gången någonsin det som kallas för massflyktsdirektivet. Det underlättar för personer från Ukraina att få skydd i Sverige och övriga EU-länder. Kortfattat går det snabbare att få tillfälligt uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet jämfört med att få ett beslut vid ansökan om asyl. Till en början gäller uppehållstillståndet i ett år (med möjlighet till förlängning). 

Att det går snabbare utifrån massflyktsdirektivet beror på att ingen individuell prövning görs. En person som fått uppehållstillstånd på denna grund, kan när som helst välja att söka asyl.

FRÅGOR & SVAR

Vad gjorde Mölndals stad till en början när det gäller flyktingmottagande?

Migrationsverket ansvarar för mottagandet av flyktingar i Sverige och bad den 8 mars landets kommuner om hjälp med evakueringsplatser för att klara det första mottagandet av människor som flytt från Ukraina.

Mölndals stad är en av många kommuner som hjälpte till. Boendena i vår kommun ställdes i ordning och drevs/drivs genom ett samarbete mellan olika delar av vår organisation. Social- och arbetsmarknads­förvaltningen har huvudansvaret och därutöver har flera andra delar av organisationen bidragit i arbetet.

Samtidigt förberedde vi oss på flera sätt inför den fortsatta utvecklingen och det fortsatta arbetet, exempelvis inom skola, arbetsmarknad och socialtjänst, med att ta emot människor som flytt från Ukraina. Vi samverkade också med sjukvården. Allt för att skapa ett gott mottagande för de personer som flytt från kriget i Ukraina.

Vad har vi för erfarenhet av flyktingmottagande?

Staden har värdefull erfarenhet av att ta emot människor som flytt undan krig. Flyktingmottagande är något som vi ständigt arbetar med, bland annat eftersom vi tar emot kvotflyktingar och ensamkommande barn och unga. Vi har också erfarenhet och kunskap utifrån att vi under 2015 och 2016 tog emot många personer.

Skillnaden just nu, jämfört med hur det sett ut de senaste åren, är att det kommer väldigt många fler personer till Sverige och Mölndal på kort tid.

Tar staden emot erbjudanden om boende hos privatpersoner?

Vi har fått frågor om boende från privatpersoner som vill bidra med husrum åt flyktingar från Ukraina. Just nu är det av flera skäl inte aktuellt för staden att ta emot och hantera sådana erbjudanden.

Vem ansvarar för boende för flyktingar?

Migrationsverket ansvarar för och samordnar flyktingmottagandet i Sverige. Den statliga myndigheten ansvarar för vilka olika boendeformer för flyktingar och nyanlända som ska finnas, och bedömer hur många boendeplatser som behövs. Kort efter att kriget i Ukraina brutit ut, såg myndigheten att dess kapacitet för mottagande inte var tillräcklig. Därför vände sig Migrationsverket till kommunerna för att be om hjälp.

Vad har Mölndals stad gjort när det gäller boende för flyktingar från Ukraina?

Liksom många andra kommuner har Mölndals stad bidragit i Migrationsverkets arbete med att ta fram tillräckligt med platser för att se till att alla flyktingar från Ukraina skulle ha någonstans att bo under de första dygnen. På kort tid öppnades flera boenden med evakueringsplatser. Dessa ställdes i ordning med gemensamma krafter. Här stannade personerna bara under en kortare tid, vilket innebär något till några dygn. Just nu (25 april) är det tomt men vi har beredskap på ett av boendena att ta emot personer, ifall Migrationsverket skulle meddelaatt såadnat behov finns.

Längre fram kan det komma att handla om ansvar för ett mer långsiktigt boende. Vi följer givetvis informationen från de statliga myndigheterna och deltar i möten samt ställer klargörande frågor. En lagändring väntas som ska träda i kraft 1 juli, detta kommer att påverka kommunernas ansvar. Ett viktigt syfte är att få till en så jämn fördelning som möjligt av flyktingar mellan landets kommuner.

Jag har som privatperson en bostad, eller en del av en bostad, att erbjuda flyktingar. Är det intressant för Mölndals stad?

Privatpersoners och hela civilsamhällets engagemang är viktigt och kan på många sätt bidra såväl till ett gott mottagande som, i förlängningen, en god integration för de människor som flytt från Ukraina och kommit hit. Men varken Migrationsverket eller Mölndals stad har möjlighet att förmedla boende för flyktingar hos privatpersoner. Om du kan hyra ut en lägenhet tills vidare är det eventuellt av intresse för Migrationsverket.

Längre fram, om/när Mölndals stad får ett mer långsiktigt ansvar för ett större antal flyktingar, kan det eventuellt bli aktuellt för oss som kommun att vända oss till privatpersoner med en förfrågan om att hyra bostäder såsom lägenheter, Attefallshus och sommarstugor. Det beror på hur många personer som kommer till Mölndal inom ramen för bosättningslagen. I dagsläget vet vi inte om det kommer att räcka med de lägenheter som vi får tillgång till hos kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare. Om det blir aktuellt att hyra bostäder av privatpersoner i detta syfte, kommer tydlig information att publiceras här på webbplatsen.

Om du vill och har möjlighet att engagera dig för flyktingar från Ukraina på andra sätt, finns det flera andra möjligheter att hjälpa till.

Varför samordnar inte Mölndals stad privatpersoners erbjudanden om boende för flyktingar?

Mölndals stad behöver garantera säkra och trygga boenden för de människor som flytt och som kommit hit. Som kommun har vi varken möjlighet eller laglig rätt att säkerställa detta hos privatpersoner, även om vi vet att de allra flesta har goda avsikter.

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt åtagande. Det är ett stort ansvar att ta på sig. Om detta är aktuellt för dig bör du fundera över hur länge du kommer ha möjlighet att låta personerna bo hos dig. Om det behöver avbrytas och flyktingarna behöver samhällets hjälp med att hitta boende, behöver de börja på "ruta ett" igen. Då vet de inte var i Sverige Migrationsverket kommer att erbjuda dem boende. Du bör känna till att du inte kan få någon ekonomisk ersättning, varken från kommunen eller Migrationsverket. Du bör också bidra till att personerna som bor hos dig registreras hos Migrationsverket.

Jag är fastighetsägare och har möjlighet att bidra med bostäder för flyktingar. Vad gäller?

Just nu klarar vi som kommun det uppdrag vi har fått av Migrationsverket och som handlar om att hjälpa den statliga myndigheten med tillfälligt boende för människor som flytt. Men vi kan komma att behöva din hjälp längre fram, när vi vet mer om hur vårt ansvar ser ut för personer som fått uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet, och om om behovet av att erbjuda mer långsiktigt boende som exempelvis lägenheter. Om det då finns ett behov av att hyra bostäder av privata fastighetsägare, kommer du att kunna göra en viktig insats. Om detta blir aktuellt kommer vi att gå ut med tydlig information.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax)

Besöksadress
Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Ring 112 eller kontakta socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad