Studion - NYTT!

Studion är en nystartad resursenhet med ett flexibelt upplägg efter dina behov.

Hösten 2024 kommer du kunna söka till vår nystartade resursenhet Studion som kommer vara belägen i närheten av Krokslättsgymnasiet på Krokslätts Fabriker 30. Vi kommer att erbjuda 15 platser och flytta in i helt nya lokaler för att på bästa sätt kunna utforma en lärmiljö som tillgodoser elevernas /dina behov.

Studion är anpassad för dig/elever som behöver en skola som kan erbjuda mer omfattande och individanpassade stödinsatser och skräddarsy den utbildningen utifrån individuella förutsättningar. Vår pedagogiska idé bygger på att ha tillgänglig och inkluderande undervisning, delaktighet i lärandet och tillitsfulla relationer.

Individuellt alternativ söks via elevens studievägledare (eleven kan själv inte lägga till valet i sin ansökan).

Frågor? Kontakta oss!

Dela på:

Senast uppdaterad