Profilen Erica Ekenmo

Här möter du Erica Ekenmo en av våra två verksamhetschefer för Mölndals grundskolor. Hon belyser vikten av att vara nyfiken, stolt och att lyfta blicken för att se att vi är en del av Sveriges skolutveckling.

profilen erika ekemo

Vem är du Erica?
I augusti 2019 startade jag mitt uppdrag som verksamhetschef för Mölndals grundskolor F-9. Jag har en bakgrund som gymnasielärare och rektor inom ett flertal olika gymnasieprogram i Varbergs kommun och för Academedia. Senast arbetade jag i Kungsbacka som rektor på Aranäsgymnasiet och Beda Hallbergs gymnasium.

Jag är engagerad i skolutveckling och drivs av att få leda människor framåt i utveckling. Steget att söka tjänsten som verksamhetschef var därför naturligt för mig. Efter många år inom gymnasiet känns grundskolan som en spännande nytändning.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
Mitt arbete handlar till stor del om att kunna påverka och göra skillnad. Tillsammans arbetar vi med att driva utveckling i Sveriges skolor. För mig är det betydelsefullt att ta det perspektivet -att vi är en del av Sveriges skolutveckling.

Jag är stolt över den svenska skolan men ser också att vi behöver ta ett steg framåt och visa en annan bild än den media ofta lyfter fram. Vi behöver fokusera på det positiva och börja utvecklingsarbetet där genom att göra det bästa av det vi har. Samtidigt brukar jag säga att jag är skolkritisk. Med det menar jag att ständigt ha ett kritiskt öga och en snabb utveckling för att kunna hänga med i samhället. Det finns så oerhört mycket kompetens i skolan och mitt arbete handlar om att möjliggöra att den kan tillvaratas.

Har du något bra yrkestips?
Utifrån lärarrollen är mitt tips att hålla det nyfikna intresset vid liv. Det är en förutsättning för att vi ska kunna hänga med i elevernas utveckling. När vi inte har så tydliga färdiga ramar går det att vara öppen för att varje klass är en ny spännande grupp som kan ta nya oförutsägbara vägar. Det händer intressanta saker när vi vågar släppa kontrollen och låter eleverna leda.

Vad är bästa möjliga Mölndal varje dag för dig?
Det är när vi lyckas med våra elever. Med det menar jag inte att det behöver vara högsta möjliga resultat på en generell nivå, utan att vi lyckats med varje individs personliga mål.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
Hur ska vi göra för att varje lärare ska känna stolthet för det arbete som sker i skolan varje dag? Och hur ska tillsammans kunna synliggöra alla skickliga lärare som arbetar i Sverige?

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad