Profilen Madeleine Stolpe

Möt Madeleine Stolpe som är förskollärare i förskoleklass på Sinntorpsskolan. En dag fylld av överraskningsmoment är en bra dag för Madeleine. Hon älskar den variation som finns i mötet med barnen varje dag.

Vem är du?
Jag har arbetat som förskollärare sedan 1991. De första åren arbetade jag i förskola innan jag sökte mig till förskoleklass och fick anställning på Sinntorpsskolan. Där har jag nu arbetat i drygt 20 år och känner verkligen att jag hittat rätt. Jag tycker att det är fantastiskt att arbeta med dessa vetgiriga sexåringar som hela tiden vill lära sig men också lär mig nya saker. Jag uppskattar verkligen variationen i arbetet. Eftersom vi får en ny grupp barn varje år så är inget läsår det andra likt, det ser alltid olika ut utifrån viken barngrupp vi möter.

Jag är också med i styrgruppen för förskoleklassnätverket i Mölndal som jag driver tillsammans med tre andra förskollärare. Nätverket ligger tyvärr på paus just nu men vi tar sats för en nystart till hösten. Nätverket har i flera år utgjort en betydelsefull mötesplats för delade erfarenheter och kollegialt lärande. Vi arbetar för en likvärdig förskoleklass i Mölndals stad och nätverket förenar och engagerar medlemmar från många av stadens skolor. Förutom samtal och reflektion tillsammans har vi anordnat föreläsningar och workshops som inspirerat runt om i våra förskoleklasser.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
En bra dag på mitt jobb lyckas jag fånga barnens intresse och nyfikenhet. Det kan handla om att de lär sig något av det jag har planerat men likväl ett lärande kring något de själva riktar sitt intresse mot. Barnens nyfikenhet och det gemensamma utforskandet är mycket av kärnan till lärandet.

Att exempelvis få göra en vulkan med bakpulver och ättika väckte stor nyfikenhet hos barnen. Utforskandet och engagemanget gav ringar på vattnet där barnen ville veta mer om började undersöka vidare kring vulkaner. Det spillde också över i barnens lekar som inspirerades av intresseområdet. Att sedan vårdnadshavare återkopplar hur barnen berättat och delat med sig av sina kunskaper hemma blir ännu ett kvitto på lärandet.

En bra dag innefattar också en go kommunikation och en god stämning tillsammans med mina kollegor. Att skratta och ha roligt tillsammans är så oerhört viktigt för arbetsmiljön för både vuxna och barn. Det är också väldigt roligt när det händer oförutsedda saker och i det här jobbet vet man aldrig vad som kommer att hända från dag till dag. En dag fylld av överraskningsmoment är en bra dag för mig.

Har du något bra yrkestips?
Det är betydelsefullt att vara öppen, lyhörd och flexibel i mötet med likväl barn som vårdnadshavare och kollegor. Det blir inte alltid som vi har tänkt oss men det blir bra ändå.

Vad är ”bästa möjliga Mölndal varje dag” för dig?
Att jag kan vara en bra representant för min yrkeskår. Alla i den här branschen gör ett fantastiskt jobb varje dag, och det får vi inte glömma bort!

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
Hur bidrar du för att skapa ett bra arbetsklimat på din arbetsplats? Öppenheten och de goda relationerna speglar av sig i känslan och i arbetsmiljön för alla som finns i skolan.

Text: Marie Eriksson
Foto: Ann-Christine Karlsson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad