Profilen Ulrika Gustafsson

Här möter du Ulrika Gustafsson en av våra två verksamhetschefer för Mölndals grundskolor. Hon berättar om gränsöverskridande samarbete i många led och lyfter betydelsen av mänskliga möten.

Ulrika Gustafsson verksamhetschef skf Profilen Foto Anders Eriksson

Vem är du Ulrika?
Jag har arbetat sedan 1998 som ledare, senast som rektor på Fässbergsskolan och nu som verksamhetschef med ansvar för grundskola F-6 och grundsärskola.

Min viktigaste uppgift är att arbeta stödjande gentemot rektorerna och deras komplexa uppdrag. I mitt ledarskap har jag alltid arbetat tillitsbaserat, långt innan jag ens kände till det ordet. Ett distribuerat ledarskap är något jag verkligen tror på och jag har ett stort förtroende för mina rektorer. Jag vet att rätt kompetens sitter hos rätt person.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
Dagen börjar med en kopp kaffe tillsammans med mina verksamhetschefskollegor Anna och Erica. Vi checkar in tillsammans och kan bolla allt ifrån gemensamma problem till framtidsfrågor. En stund senare möter jag mina rektorer och i det samarbetet är fokus hela tiden dialog. Vi har ett gemensamt ansvar för våra möten och arbetar tillsammans för att skapa tid för just dialog. Dagen kan fortsätta i förvaltningsledningen där vi en bra dag ger utrymme för strategiska frågor och inte fastnar i operativa frågor. En riktigt bra dag innehåller också samarbete i GR-nätverk. Det innebär att chefer från hela Göteborgsregionen möts för att lyfta gemensamma dilemman och utvecklingsfrågor.

Har du något bra yrkestips?
Att alla i ett möte är närvarande både fysiskt och mentalt. Det är bättre att träffas en timme och göra det fullt ut än att mötas i två timmar och göra det utan fokus.

Vad är bästa möjliga Mölndal varje dag för dig?
Det mänskliga mötet! För mig är det betydelsefullt att värna om de mänskliga mötena och arbeta medvetet för att sålla och ge plats åt rätt möten. En del saker kan med fördel lösas med digital teknik och andra frågor berikas av att vi träffas. Här ser jag också det förvaltningsövergripande arbetet som betydelsefullt. Vi behöver mötas över gränserna för att skapa bästa möjliga Mölndal tillsammans.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
Hur tar du ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö? Ett skratt skapar tre skratt!


Marie Eriksson

Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad