Profilen Bjarne Andersson

Här möter du slöjdläraren Bjarne Andersson som brinner för att få varje elev att känna glädje i skolarbetet. Han berättar också om hur han flippar sina lektioner med instruktionsfilmer.

Bjarne Andersson slöjdlärare Sinntorpsskolan

Vem är du Bjarne?

Jag arbetar som slöjdlärare i trä och metall på Sinntorpsskolan i Lindome. Först utbildade jag mig till möbelsnickare men tyckte efter ett par år att det blev tråkigt att bara höra maskinbuller hela dagarna. Dessutom saknade jag det personliga mötet med människor.

Så jag läste vidare på lärarhögskolan till lärare. Jag har arbetat i Mölndal sedan 1991. Det ingår även i mitt uppdrag att arbeta med IKT och Unikum på skolan. Jag gör sedan flera år tillbaka egna instruktionsfilmer som eleverna får ta del av under lektionen. Där kan de titta på olika steg i uppgiften. På så sätt kan de själva bestämma i vilken takt de vill ta till sig instruktionerna. De kan gå tillbaka i filmen och se ett moment igen.

Det här gör också att jag får mer tid för de elever som särskilt behöver det personliga mötet, som kanske har svårt fokusera på en film. Givetvis har jag ett personligt möte med alla elever men filmerna blir ett komplement.

Det blir ett flippat lärande där eleverna genom filmerna får förkunskaper som vi sedan tillsammans kan prata utifrån. Jag har under åren utvecklat berättandet så att filmerna blivit tydligare och att de förklarar med både bild och text. Filmerna publiceras på en hemsida som vi har skapat för slöjdämnet på skolan.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?

Jag gillar att vara på plats tidigt på skolan. Att förbereda inför första lektionen och ta fram det material som ska användas. Sedan att träffa kollegorna en stund över en kopp kaffe i personalrummet.

När lektionen börjar är det något visst att få se när eleverna tittar på inspirationsmaterialet och filmerna och hur de diskuterar med varandra hur de tänker att de ska gå tillväga. Då står man bara och myser.

Det som gör en bra dag är mötet med eleverna och att få bolla idéer med dem. Att skapa arbetsglädje är viktigt tycker jag. De ska ju ut i arbetslivet så småningom och då behöver de få uppleva den känslan i skolan.

Har du något bra yrkestips?

Det är viktigt att ha fokus på den enskilda eleven. Att se vad just den eleven behöver. Att utgå från hur de tänker, inte hur vi vill att de ska tänka.

Vad är bästa möjliga Mölndal varje dag för dig?

När vi ger individen förutsättningar för att utvecklas utifrån sitt behov.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?

Att ta tillvara på nuet och inte bara jaga efter nästa grej. Att försöka stanna upp någon gång på dagen och tänka på de saker som gör livet positivt. Jag tänker ofta på sången från TV-serien Macken ”Det ska va' gött å' leva” Det är ju det som det handlar om. Glöm inte det.

Anders Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad