Profilen Paulina Gregorc

Paulina Gregorc är rektor på Toltorpsskolan. Hon brinner för att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö för alla elever. Paulina berättar att det gemensamma engagemanget med elever, vårdnadshavare och personal är det som driver skolans verksamhet framåt.

Vem är du Paulina?
Jag arbetar som rektor på Toltorpsskolan sedan ett år tillbaka. Kommer tidigare från Göteborg. Förutom arbetet som skolledare så har jag arbetat som lärare på mellan-och högstadiet. Har även varit lärare i vuxenutbildning. Jag trivs verkligen på Toltorpsskolan och är imponerad av det engagemang som finns bland personal och vårdnadshavare.

Berätta lite om din yrkesroll just nu
Just nu handlar mycket på skolan om att fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet, både när det gäller kunskapsutveckling och trygghetsarbete. Vi har en bra måluppfyllelse i de här delarna men vi behöver synliggöra våra framgångsfaktorer så att de genomsyrar hela vår verksamhet och skapar större likvärdighet. Vi är också i startgroparna att utveckla rasterna ännu mer på skolan. Att skapa trygga och aktiva raster för alla våra barn. Vi arbetar också vidare med att ha ett språkutvecklande arbetssätt i undervisningen och att utveckla våra lärmiljöer.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
Det är när jag tar min promenad runt i skolans alla klasser. Det är väldigt trevligt när man får se vad som pågår och möta barnen. Sedan försöker jag alltid hinna med pedagogisk måltid också så jag får möta eleverna även där. En bra dag är också när vi har möten som leder verksamheten framåt. Jag gillar att ha dörren till mitt kontor öppen så att jag får de här spontana besöken. Nyligen hade jag besök av ett gäng tjejer som hade tränat på argumentation och hade en aktuell fråga som de ville ta med mig. Sånt är väldigt roligt.

Har du något bra yrkestips?
Jag har så många kompetenta kollegor så det är svårt att dela med sig av yrkestips. Vad som alltid varit betydelsefullt för mig både som lärare och rektor är att vara lyhörd.
Att med respekt försöka lyssna in för att hantera en situation eller frågeställning på bästa sätt. Att ha en god struktur med bra framförhållning är också något som är viktigt i en organisation. Att veta varför vi är här och vad vi vill åstadkomma. Det skapar det som kallas KASAM, känsla av sammanhang. Det mår alla bra av.

Kan du skicka med en utmanande tanke till oss alla?
Det som jag tycker är en spännande tanke är ett citat från William Shakespeare
”There is nothing either good or bad, but thinking makes it so”
Perspektivet vi väljer att betrakta eller hantera något utifrån blir ofta avgörande för resultatet. Vi lägger kanske ibland för stor vikt vid att värdera allt som händer runt omkring oss.

Text och bild
Anders Eriksson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad