Markplaneringsritning

På en mark­planerings­ritning visar du hur du tänkt planera din tomt. På ritningen ska du ange eventuella slänter, stödmurar, nivåer med mera.

Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en markplanerings­ritning som visar hur marken omkring byggnaden är tänkt att planeras. Du kan använda situationsplanen som underlag när du skapar en markplaneringsritning.

Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, murar, slänter, in- och utfart, parkering och liknande. Den ska även visa hur ledningar för vatten och avlopp ska dras.

Ritningen ska vara i skala 1:200 eller 1:400.

Beställ kartor, ritningar, planer med mera

Tips och råd

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer på sidan Ritningar och handlingar för bygglov.

Mer om bygglov

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Exempel och mallar.

Nybyggnadskarta används i vissa fall som underlag till situationsplanen.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningarna ovanifrån.

En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera.

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt, till exempel material och färg.

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad