Bygglov

Om du vill bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behövs oftast bygglov.

Takvåning i Mölndal. 

Checklistor som guidar dig igenom de vanligaste byggåtgärderna. Behöver jag ansöka om bygglov? Vilka ritningar och handlingar ska jag skicka in?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Även för rivnings- eller markarbeten behövs ofta lov.

Bygglovstaxa = kostnader för bygglov, anmälan, förhands­besked, strand­skyddsdispens, nybyggnadskarta med mera.

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska lämna tillsammans med bygglovsansökan.

Om du vill bygga utanför detalj­planerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov.

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad