Bygglov

Om du vill bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behövs oftast bygglov.

Just nu är det högt tryck på handläggning av våra bygglovsärenden. Det innebär att handläggningstiderna är längre än normalt. Om du går i tankar på att ta tag i vårens byggprojekt, lämna in din ansökan så tidigt som möjligt, för att du ska hinna få de tillstånd du behöver.

Takvåning i Mölndal. Foto: Sonja Skäär

Checklistor som guidar dig igenom de vanligaste byggåtgärderna. Behöver jag ansöka om bygglov? Vilka ritningar och handlingar ska jag skicka in?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Även för för rivnings- eller markarbeten behövs ofta lov.

Bygglovstaxa = kostnader för bygglov, anmälan, förhands­besked, strand­skyddsdispens, nybyggnadskarta med mera.

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska lämna tillsammans med bygglovsansökan.

Om du vill bygga utanför detalj­planerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov.

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas.


Självservice inom bygglov 

E-tjänster och blanketter inom bygglov

Fördjupad information om bygglov

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad