Läkemedelsgivare för säkrare hantering av läkemedel

Med hjälp av smart teknik blir det enklare och säkrare för dig som patient att ta dina läkemedel självständigt. I april 2022 infördes läkemedelsgivare på prov inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Foto: Evondos AB

Läkemedelsgivare ger rätt dos i rätt tid

En läkemedelsgivare är en apparat som är programmerad att mata ut rätt dos läkemedel i rätt tid. Läkemedelsgivaren gör det enklare och säkrare för dig som patient att ta dina läkemedel självständigt hemma.

Många patienter tar idag själva hand om sin medicinering i sina hem. För en del patienter innebär det mycket att hålla reda på och en missad eller felaktig dos kan i värsta fall leda till akut sjukvård. Läkemedelsgivaren erbjuder patienter ett enkelt och säkert sätt att fortsätta ta läkemedel självständigt, berättar Joachim Vang, projektledare inom hälso- och sjukvården i Mölndals stad.

God och nära vård

Införandet av läkemedelsgivare är en satsning som ligger i linje med kraven på god och nära vård , ett övergripande mål för den omställning som nu pågår nationellt inom hälso- och sjukvården.

Under våren 2022 genomfördes pilotprojekt inom hälso- och sjukvården och utvalda hemtjänstgrupper i samarbete med leverantören Evondos.

Läkemedelsgivaren kommer i första hand att erbjudas till patienter som behöver stöd i att ta sina läkemedel hemma. Vi har fått inspiration och tips från Uddevalla kommun som började införa samma koncept 2020 med mycket goda resultat. Vi hoppas se samma goda resultat även hos oss så att vi kan erbjuda läkemedelsgivare till fler patienter i framtiden, säger Joachim Vang.

Det genomförs fler satsningar för god och nära vård inom vård- och omsorgsförvaltningen, exempelvis:

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad