Språkintroduktion (Sprint)

Det här är utbildningen för dig som är ungdom och nyligen har invandrat till Sverige. Den är för dig som vill ha en utbildning med särskilt fokus på det svenska språket. Utbildningen ger dig möjlighet att gå vidare till gymnasieskolan, yrkeslivet eller annan utbildning. 

Krokslättsgymnasiet är en liten skola där människor från hela världen får plats. På vår Språkintroduktion-utbildning lägger du grunden för framtiden. Sprint anpassas efter dina språkkunskaper och innehåller de ämnen och kurser som just du behöver för att uppnå dina mål.

Sprint

När du börjar på Sprint kommer vi tillsammans med dig att utforma din studieplan. Dina studier kommer att anpassas efter dina kunskaper i olika ämnen och i yrkeslivet. Här finns möjlighet till flera olika vägar framåt.

På Sprint får du möjlighet att läsa ämnen på grundskolenivå för att bli behörig till gymnasiet eller andra utbildningar. Vi har språkstödjare på många modersmål som hjälper dig att lyckas med dina studier. Vi erbjuder idrott och hälsa med många aktiviteter, bland annat friluftsdagar. Det finns även personal på plats för att skapa en trevlig miljö på skolan och hjälpa dig att hitta fritidsaktiviteter.

Ansökan till Språkintroduktion

Antagning till Språkintroduktion sker kontinuerligt, under hela läsåret.

 LÄNKAR

Arrow-right
Arrow-right

 Följ vad som händer på Sprint genom att gå med i Sprints Facebook-grupp. Den heter SPRINT-Krokslätt.

Dela på:

Senast uppdaterad