Jobbskuggning i Zambia

Läs om läraren Marielouise som jobbskuggade en kollega och kände sig nästan som hemma i Zambia.

Zambia flicka springer

Efter ett drygt dygn på resande fot anländer vi äntligen i Chipata, Zambia. Jag är här för att jobbskugga och gör det i anslutning till ett ICLD-projekt om ungas inflytande. När det inledande mötet tillsammans med samtliga projektdeltagare, flaggceremonin och lunchen var avslutade var det dags att bege oss ut till respektive arbetsplatser. För min del betydde det att äntligen få träffa eleverna och kollegorna på Mpezeni Park school. En skola med cirka 2000 elever, från första till tolfte klass och ungefär 60 lärare.

Som i Sverige

Det första intrycket som slår mig när vi kliver ur bussen på gården vid Mpezeni Park School är ljuden. Ljudet av skolelever ute på rast är exakt samma i Chipata som hemma i Mölndal. Ropen, de springande fotstegen och skratten är så välbekanta att det direkt känns som att komma hem.

Som förberedelse inför resan har mina elever, sexorna på Fässbergsskolan, skrivit brev till sina jämnåriga kamrater på Mpezeni Park där de berättar om sin skolvardag, fritid, sina hem och familjer. Utöver breven har eleverna även tagit foton som symboliserar det som är viktigast för dem i livet och spelat in videohälsningar till sina zambiska vänner där de visar upp och berättar om sina foton.

Zambia iPad skf

Jag får följa Malisela Banda, som liksom jag själv bland annat undervisar i engelska, SO och matematik. Mellan lektionstillfällena samtalar vi och reflekterar kring undervisning, våra metoder, utmaningar och framgångsfaktorer.

Jag ser flera likheter i vår undervisningsmetodik, exempelvis den formativa bedömning med feed forward (framåtsyftande kommentarer) som ges under tiden eleverna skriver på texter. Mitt och mina elevers arbete hjälps förstås enormt av att arbeta digitalt, kommentera och redigera är oändligt mycket lättare på en lärplatta än på ett papper där en har skrivit med bläck. 

Zambia klassrum
Zambia svensk klass skf

Olikheterna är förstås också många och vissa grundar sig förstås uppenbart på de enorma skillnader i resurser som finns mellan våra två skolor. 1 till 1 digitala verktyg och läromedel samt ca 25-30 elever per klass är totalt andra förutsättningar än ett tjugotal digitala verktyg på hela skolan, ett fåtal läroböcker samt ett genomsnitt på 50 elever per klass.

Men det är inte lika lätt att sätta fingret på huruvida det är skillnader i kunskapssynen eller de uppenbara ekonomiska förutsättningarna som gör Malisela, läraren, till den huvudsakliga förmedlaren av kunskap. Utifrån samtal med Malisela förstår jag att mycket av hennes arbetstid läggs på att göra research inför kommande arbetsområden för att repetera och plugga in. Rollen som informationsbank kräver en enorm ämneskunskap (som jag kan avundas), men äter också upp mycket dyrbar tid, som jag under min egen arbetsdag kanske istället lägger på att individanpassa uppgifter och arbetsområden efter de många olika behov som finns i mina elevgrupper. Vår individanpassade undervisning skiljer sig enormt från den undervisning jag nu observerar, där alla elever gör samma sak. 

Orädda elever

En annan reflektion är att de elever som jag fick träffa på Mpezeni Park var väldigt orädda i samband med att tala inför grupp. Snarare entusiastiska över att få läsa högt inför klassen, gå fram och räkna uppgifter vid den svarta tavlan och svara på frågor. Här kan vi vars elever drar sig in i det längsta för att prata inför andra verkligen dra lärdomar.

För det fortsatta samarbetet mellan våra skolor kunde vi tillsammans utkristallisera några arbetsområden. Då det i Zambia finns ett utbrett problem med oönskade graviditeter bland unga och Sverige befinner sig i efterdyningarna av #metoo-debatten om sexuella trakasserier, bestämde vi oss för att samarbeta kring relationer och respekt. Vi hoppas kunna få till stånd ett skypemöte mellan våra elever, så att de får möjlighet att faktiskt diskutera de här frågorna med sina kamrater på Mpezeni Park.

Marielouise Olsson
Lärare på Fässbergsskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad