En annorlunda mattelektion i Zambia

Läraren Andreas Gustafsson från Toltorpsskolan berättar om barn- och föräldraundervisning i matematik.

Zambia Andreas skf

Besök på Damview school i Chipata, Zambia

En dag fick vi studera en lektion under deras föräldraprogram de kallar för Family pac. Två gånger per termin bjuder skolan in föräldrar att delta i lektioner tillsammans med sina barn för att på så sätt även öka föräldrarnas kunskap. Detta utvecklar eleverna då de sedan kan få mer hjälp av sina föräldrar med bland annat läxor. Dessa lektioner hålls i alla ämnen, den vi fick se var i matematik och var uppbyggd på samma sätt som de andra lektioner vi varit med på.

Studerar tillsammans

Lektionen handlade om bråkform och läraren började med att ställa upp och gå igenom uträkningarna av två tal på tavlan. Sedan fick de ett tredje tal som elev ihop med förälder fick räkna ut tillsammans innan läraren gick igenom det med hela klassen och ställde frågor som hand-uppräckande elever fick svara på under tiden. Det var kul att se hur eleverna ihop med sina föräldrar satt i skolbänkarna och studerade tillsammans med en bra arbetsro och med en vilja att lära sig, och det kändes som att alla var elever fast i olika åldrar. Till sist så gav läraren flera tal att öva på och slutligen fick de läxor att göra hemma.

Zambia rektorskontor skf

Arbetsro

Pedagogiskt sätt var läraren väldigt konkret och tydlig hur man skulle räkna ut talen och det kändes som de flesta förstod. Lektionen var noggrant planerad och intressant att studera. Stora skillnaden från Sverige är arbetsron och att det finns en stor respekt för läraren då den pratar, detta trots att det i vissa klasser är 80 stycken elever.

Andreas Gustafsson
lärare på Toltorpsskolan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad