Sången lyfts i förskolan

I projektet Sånglyftet besöker vi 4- och 5-åringar på förskolorna runt om i Mölndal och vill tillsammans med pedagogerna öka kunskapen om sång med barn.

Ellen heter jag och jag och arbetar med Sånglyftet på Mölndals kulturskola. Under vårterminen 2017 sökte och fick vi pengar från Kulturrådet och fick då möjlighet att starta projektet Sånglyftet.

Vår vision med Sånglyftet är att det ska rikta sig både till förskolepedagogerna och barnen i förskolan. Pedagogerna får fortbildning i sång och djupare kunskap om barns röster, att barns korta stämband mår bäst av att sjunga i högre tonarter. Samtidigt får pedagoger och barn tillsammans sjunga, dansa, leka med rösten och på olika sätt träna sig i att göra sin röst hörd i demokratiska förtecken.

Under vårterminen 2017 startade vi Sånglyftet och då besökte jag och Marie Nilsson Lannerö tre stycken förskolor. Vi planerade och genomförde lektionerna och med hjälp av löpande utvärdering med förskolepedagogerna växte kursen fram. Tillsammans är vi nu tre lärare på Mölndals Kulturskola som arbetar med projektet.

Sång tränar barnen att uttrycka sig

Under hösten har jag varit ute på Bifrost förskola och arbetat med 4- och 5-åringarna. Vi har träffats varje måndag under 7 veckor i 3 olika grupper med cirka 20-25 barn varje grupp. Tillsammans har vi utforskat rösten med sång och rörelse. Vi har lärt oss sånger genom att sjunga till bilder, använda tecken som stöd och olika material som till exempel sjalar. Barnen har fått träna sin förmåga i att uttrycka sig, ta plats, lämna plats, kunna välja, kunna leda och kunna följa. Under hösten har förskolan arbetat med färger som tema vilket har fått en viktig roll i min planering av Sånglyftet.

Pedagogerna har fått tillgång till sångerna vi sjunger, dels via google drive men även genom att de har filmat och spelat in ljud under sångstunderna. Detta har gjort det enkelt för förskolepedagogerna att låta sången puttra vidare på förskolan även när jag inte är på plats.

Vår önskan är att det ska kännas enkelt att sjunga med barnen och att sången ska få vara en naturlig del i barnens vardag!

Bloggat av Ellen Hallin, sång- och rytmikpedagog på Kulturskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad