Widgit Online för alla

Widgit Online är en webbaserad tjänst med bildstöd och tecken. Att den nu finns som kommunlicens bidrar till en likvärdig utbildning och ökad kommunikativ tillgänglighet i Mölndals förskolor och grundskolor.

Karin Eriksson, Elin Lennartsson och Maja Bjuggren är Mölndals centrala skollogopeder.

I slutet av höstterminen 2023 fick stadens alla förskolor och skolor tillgång till Widgit Online via en kommunlicens. En glädjande nyhet som har inneburit att våra centrala skollogopeder har fått många förfrågningar gällande fortbildning i Widgit Online från Mölndals grundskolor.

Widgit Online är en webbaserad tjänst för att skapa bildstöd för inlärning, kommunikation, struktur och minne. Det finns möjlighet att skapa flerspråkigt material och nyligen lades även Ritade tecken-bilder till i kommunlicensen. Det känns fantastiskt att få introducera och inspirera personalen till ett verktyg som gör det enkelt och smidigt att skapa tydligt och enhetligt visuellt stöd för våra barn och elever.

Bild från widget online

Bild hämtad från symbolbruket.se

Visuellt stöd ger tydlighet

Visuellt stöd är ett brett begrepp som innefattar bland annat foton, filmer, bilder och fysiska föremål. Visuellt stöd i pedagogisk verksamhet har som syfte att främja tydlighet, underlätta inlärningen samt öka den kommunikativa tillgängligheten. Det är ett sätt att visualisera språket och tydliggöra begrepp. Det visuella stödet, till skillnad från talat språk, finns kvar att återgå till. På så sätt ger det mer tid till att bearbeta och lära in information. Visuellt stöd kan även användas för att stötta uttrycksförmåga och språkförståelse i det sociala samspelet.

Fortbildning på skolorna

När vi logopeder kommer ut för att fortbilda kring Widgit Online har vi pratat om hur och varför man använder visuellt stöd och personalen har också fått arbeta med att skapa eget material. Vi är mycket glada över att vi nu är igång med detta på de allra flesta skolorna i Mölndal. 

När vi har fortbildning dyker det ofta upp frågor kring funktioner och egna idéer som personalen har och då känns det skönt att vi kan stötta med vår kunskap om Widgit Online. Under nästan varje tillfälle med fortbildning har vi fått höra att “detta var ju både smidigt och roligt!”, vilket gör oss mycket glada.

Vi hoppas att skolorna känner att de har god nytta av Widgit Online och att kommunlicensen får finnas kvar långt framöver. För er som arbetar inom Mölndals skolförvaltning så finns logopederna att nå via Logopedsajten som går att hitta via skolportalen. Välkomna att höra av er!

Karin Eriksson, skollogoped
Elin Lennartsson, skollogoped
Maja Bjuggren, skollogoped 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad