Utefritids på Professionsdag

På morgonen 24 mars 2017 körde vi till Högskolan i Borås för att delta i Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen. Vi är tre pedagoger från Eklandaskolan i Mölndal som driver Utefritids.

Utefritids 1. Foto: Eklandaskolan

Vår verksamhet bygger på att vara utomhus i så stor utsträckning det är möjligt, alla dagar, alla väder, året om. Vi hade blivit inbjudna till Professionsdagen för att berätta om vår verksamhet för snart utbildade pedagoger och ett försök från vår sida att sprida intresset för att bedriva fritidsverksamheter med fokus på att vara ute.

Väl på plats sökte vi upp den sal som vi skulle vara i och föreläsa. På markplan var det redan aktivitet och många arbetade med att få ordning på sina montrar, plakat och material. En våning upp hittade vi vår sal. Roligt att komma in och möta två pedagoger som förberedde sig för ett liknande anförande, det skulle också handla om pedagogik i utemiljö. Vi pratade lite grann men lät dem få förbereda sig i lugn och ro, vi satte oss och väntade på att dagen skulle rulla igång.

Föreläsningen som började handlade om en skola i Bollebygd där man dragit igång med en heldag utomhus i veckan, från skolstart till fritids. De tog sig tillsammans ut till ”lägerplatsen” och där hade de aktiviteter, lekar och tillagade även sin egen mat för dagen. Vi fick en hel del tankar och idéer till vår egen verksamhet och det var kul att höra andra arbeta utefter liknande upplägg. När föreläsningen var färdig så tog vi oss upp och fram i salen. En PowerPoint på väggen och vi, tre smått nervösa pedagoger, väntade på att klockan skulle slå för att dra igång.

Föreläsning, Foto: Marie Eriksson

Salen har plats för ca 30 personer och knappt 20 platser upptagna. Vi börjar och känner oss snabbt varma i kläderna. Det känns som att gruppen som lyssnar är av blandat intresse. En del är fokuserade, frågande och nöjda medan andra pillar med annat och kanske valt att gå på just vår föreläsning av tvivelaktig anledning? När vi kommer igång och lever oss in i vårt arbete och vår verksamhet är vi dock svåra att hejda. Vi tycker mycket om vår verksamhet och njuter av att få berätta och sprida vår bild av att arbeta med barn i skog och natur.

Utefritids 2, Foto: Eklandaskolan

Allt går att göra ute

Utefritids filosofi är kort och enkel, ”Allt man kan göra inne, kan man lika gärna göra ute.” Vi försöker att pröva på typiska(?) inomhusaktiviteter, utomhus. Vi pysslar och pärlar ibland, vi har startat en schackklubb, vi har haft pappersflygplanslek- och tävlingar och haft vattenfärgsmålning utomhus i ösregn, därtill mycket mer. Det är självklart också en hel del klassiska utelekar; fotboll, vi täljer, sågar, eldar och vandrar.

Utefritids har väldigt liten inriktning på att studera och lära om skog och natur, det viktiga är att vi är utomhus. Dock märker vi att en skalbagge som passerar framför barnen ofta och lätt tar fokus från den vanliga leken och då försöker vi pedagoger hänga med och skapa intresse. Vi pedagoger har rötter både i scouting, eget friluftsintresse därtill studier på Universitet kring friluftsliv. Vi är alla även glada i motion och rörelse vilket syns i verksamheten.

Utefritids 3, Foto: Eklandaskolan.

Utefritids kräver en hel del av de barn som är inskrivna. Kläder, vandring och viljan att vara utomhus. Det betyder att föräldrarnas intresse, vilja och lust därmed också är viktig för vår verksamhet. Utefritids är valbart och något som man måste ansöka om att få komma in på. Vi har ett hårt tryck och i dagsläget en hel del kö. Önskan är att det i framtiden inte skall behöva finnas någon kö och redan till hösten 2017 kommer Utefritids att utökas och bli större. Idag har vi ca 65 barn och 4 pedagoger, och till hösten ca 90 barn med 6 pedagoger.

Utefritids 4, Foto: Eklandaskolan

När vi pratar och berättar om Utefritids känns det viktigt att påtala att förutsättningarna för att starta och driva ett Utefritids kan se olika ut för olika skolor. Utefritids på Eklandaskolan ligger geografiskt sett väldigt bra då skolan ligger precis i anslutning till Änggårdsbergen, ett stort grönområde. Det gör att vi har över 30 olika platser att gå till, många hittade och namngivna av barnen. En skola i mer urban miljö får ju svårare att få tillgång till natur och miljö.

Sprida möjligheterna med fritidsverksamhet

Vi avslutar och känner oss nöjda. Ett par frågor dyker upp och kanske främst från de som redan arbetar på liknande sätt. När vi packat ihop oss och avslutat så promenerade vi ner till markplan av Högskolan. Där har olika kommuner runt om i mellersta Sverige samlats med montrar och information till snart utbildade pedagoger. Vi vart snabbt uppassade och hade nog kunnat få tillsvidareanställning omgående i flera av kommunerna. Många efterfrågade fritidspedagoger och på plats verkar det vara ett mycket litet antal studenter som siktade på fritidspedagogyrket.

Nästa år vill vi också stå med i Mölndals stads monter och möta studenterna på ”golvet”. Ibland blir det lite svårt att ställa frågor under en föreläsning, alla andra i lokalen ”måste” lyssna och det kan vara svårt att ställa följdfrågor och fördjupa. I en monter hade det varit enklare. Vi åkte nöjda tillbaka mot Mölndal och tyckte alla att det varit en spännande dag. Att fritidspedagoger saknades var kanske inget som förvånade oss men vår förhoppning är att fler skall förstå möjligheterna inom fritidsverksamheten och att det är en verksamhet på frammarsch.

Utefritids 5, Foto: Eklandaskolan

Bloggat av:
Svante Lindblom, Fritidspedagog, Eklandaskola
Simon Sundelius, Fritidspedagog, Eklandaskolan
Karin Samuelsson, Fritidspedagog, Eklandaskolan
Petter Tavér, Fritidspedagog, Eklandaskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad