Rastsamverkan som gör skillnad

Kicki och Ann-Charlotte arbetar som rastsamverkare på Eklandaskolans lektorg. En plats fylld av aktiviteter, social gemenskap och trygghet.

Under 6 års tid har vi på ett eller annat sätt erbjudit ordnade rastaktiviteter på Eklandaskolan. Från början ville vi utveckla elevernas raster utifrån ett trygghetsperspektiv, då det i trygghetsenkäter på skolan kommit fram att eleverna upplevde rasterna som otrygga. Personal från skolans trygghetsgrupp fick gå på en föreläsning med Olof Jonsson, en välkänd skolgårdslärare i Sverige. Den föreläsningen inspirerade rastarbetet på Eklandaskolan.

Utvecklingsarbetet kring rasterna resulterade 2018 i öppnandet av vår Rastbod där eleverna kunnat låna bollar, sandleksaker, bandyklubbor och annat. Därefter införde vi Rastsamverkare som funnits ute på alla raster och hållit i lekar och/eller aktiviteter runt om på skolgården.

Motverka utanförskap

Hösten 2021 öppnade vi också Lektorget, en fast plats på skolgården där två fritidspedagoger (en från F-3 och en från 4-6) arbetar som rastsamverkare på alla raster under skoltid. Lektorget är en plats fylld av aktiviteter, men också en plats där många söker trygghet och vuxenkontakt.

Det främsta syftet med Lektorget är att motverka utanförskap, att barnen lär sig att samverka med varandra oavsett årskurs och klass samt tar ansvar för sig själva, materialen och skolgårdsmiljön. Vi ser att vår roll som rastsamverkare är viktig för de elever som är ensamma eller otrygga. Vi ser också en utveckling hos dessa elever, att de med vårt stöd har hittat sammanhang och social gemenskap i större utsträckning än innan.

terminsplanering

Händelserika dagar på lektorget

Nu har Lektorget funnits i snart två år och vi fortsätter ständigt att utveckla verksamheten. Vi har ett årshjul som vi arbetar efter där vi uppmärksammar både högtider och temadagar såsom FN-dagen, Världsbokdagen, Rocka sockorna och Halloween, men också våra egna skoltraditioner som Eklanda-OS och fritidshemmens Mello-fest.

mellovägg


Under Pi-dagen den 14/3 fick vi till och med besök av Mölndalsposten som gjorde ett reportage om elevernas fantastiska prestationer. Vi har vissa aktiviteter som återkommer varje vecka, mest populärt är Öppen Scen på fredagar då elever uppträder med dans, sång och annat.

Vi fångar också upp aktuella händelser och har bland annat haft minnesstund för allas vår Eklanda-katt Moses som gick bort. Det är också vanligt att elever vill hålla i aktiviteter, och det ser vi som en vidareutveckling av rasterna. Vi har planer på att starta igång ett arbete med lekvärdar, där elever får planera och hålla i rastaktiviteter.

Utveckling av rastverksamhet för de äldsta eleverna

Många av de aktiviteter vi erbjuder lockar elever från hela skolan, men vi har märkt att de äldsta inte kommit till oss så ofta. Förra läsåret startade vi upp en arbetsgrupp med elever som då gick i åk 5. De fick vara med på möten och komma med förslag kring vad de ville utveckla kring rasterna. De kom fram till att de ville renovera vårt pingisbord ute på skolgården, och slipade och målade om det under vårterminen.

utepingis


Genom denna arbetsgrupp kom även önskemål om innerast upp. Under året som gått har vi därför startat upp det för våra sjätteklassare. När de är äldst på skolan kan vi förstå att de upplever att de vuxit ifrån och tröttnat på skolgården. Vi har lyssnat in deras behov och önskemål och erbjuder nu varje klass en rast i veckan då de får vara inne på en fritidsavdelning och spela spel, pingis, biljard eller bara hänga. Detta hoppas vi rastsamverkare kommer att få fortsätta även för nästa års sexor.

Härnäst väntar en Hopprepsutmaning under vecka 21, där vi utmanat andra F-6-skolor i Mölndal. Ett flertal skolor har hakat på, och vi hoppas att det kan bli en årlig tradition!

Kicki Svedström
Rastsamverkare Eklandaskolan
kicki.svedstrom@molndal.se

Ann-Charlotte Andersson
Rastsamverkare Eklandaskolan
ann-charlotte.andersson@molndal.se

Är ni nyfikna och vill veta mer om oss och vår verksamhet kan ni följa oss på Instagram: rastaktiviteter_eklandaskolan


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad