Fritidshemmens dag

Många elever tillbringar halva sin skoldag i fritidshem. Där får eleverna möjlighet att utvecklas socialt och emotionellt. Genom att ta till vara på den andra hälften av elevernas dag i skolan och satsa på fritidshemmen kan elever också nå bättre resultat i skolan.

Den 9 maj firas fritidshemmen runt om i landet. Det är en dag då fritidshemmen står i fokus, då man uppmärksammar fritidshemmen och dess viktiga verksamhet. Fritidshemmens dag den 9 maj 2017 firades på många olika sätt i Mölndal. Runt om i staden bjöds det på många olika aktiviteter som bazar, cirkus, lekstationer, munkätartävling, dans och mycket mer!

Fritidshemmens dag

Genom ett lekfullt lärande ges elever som går i fritidshem en möjlighet att utveckla olika förmågor. Fritidshemspedagogiken handlar om att stimulera elevernas kreativitet, problemlösningsförmåga samt samarbete. Fritidshemmen uppmuntrar eleverna att pröva egna och andras idéer samt att ta till vara på varandras olikheter. Stor vikt läggs vid att kunna samarbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt.

Fritidspedagogiken flätar samman lärande och rekreation för barns bästa och efter FN:s barnkonvention som säger att varje barn har rätt till utbildning, lek, vila och fritid.

Det är fritidspedagogiken vi lyfter fram på fritidshemmens dag.

Fritidshemmens dag är en dag som även bjuder in till eftertanke. Det är så viktigt att vi som arbetar i fritidshem och de som ansvarar för fritidshemmens existens funderar över vilka förutsättningar som behövs för att kunna ge eleverna möjlighet till lärande och utveckling. När vi firar fritidshemmens dag firar vi en pedagogisk verksamhet som är värd att firas för allt vad den gör. Vi firar en verksamhet som är värd att satsas på.

Ann-Sofie Melleroth, Fritidspedagog Östergårdsskolan

Hanna Bremmers, Fritidspedagog Krokslättsskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad