Skogen, pedagogen och digitaliseringen

Utefritids är utomhus i alla väder. I stort sett varje dag har vi en transportsträcka till de platser vi besöker. Här berättar vi på Eklandaskolans Utefritids hur vi kombinerar natur och teknik med påhittighet och loppisfynd.

Utefritids Eklanda skf

I Änggårdsbergen har vi över 30 olika platser som vi hittat och upptäckt tillsammans med barnen. Som pedagog på Utefritids är du hela tiden på väg någonstans tillsammans med äventyrslystna barn, till fots eller i samtal.

Aktivt ledarskap

Ordet pedagog kommer från grekiskan och översatt till svenska betyder det leda barnet. Det var slavar som följde barnen till skolan och dessa kallades för pedagoger (Wikipedia). De var även delaktiga i undervisningen hemma. För vissa som läser detta kommer det nu bli en inre kamp kring att vi pedagoger inte skall förknippas med slavar, andra kommer att känna historiens vingslag och uppskatta bilden av att vara pedagog och få leda barnet i livet.

Det är spännande att få vara med och följa ett barn i utveckling, upptäckter och kunskaper. Att vara utomhus och praktiskt leva livet gör att kunskaperna blir väldigt tydliga för barnen, det är kunskaper som lärs in i kroppen. Det är enkelt att koppla mål för Fritidshemmet i Lgr11 till en aktiv verksamhet i utemiljö. En meningsfull fritid, allsidig rörelse, orientera sig i närmiljö, utevistelse i olika årstider är bara några delmål som kommer av bara farten.

Teknik och natur i samverkan

I en tid där vi blev mer och mer digitala och ofta stillasittande växte en verksamhet fram som många föräldrar jublade över. Utefritids var aktiva, ute och motionskrävande. Barnen kunde vara på fritids och vara fysiskt aktiva och de digitala verktygen kunde sedan brukas utan rädsla för fyrkantiga ögon.

Men Lgr11 innehåller även mål kring digitalisering, medier och kommunikation. Det som en gång, på något vis, var motsatsen till idén med Utefritids måste idag vara med i verksamhetens plan och upplägg. Det är på sätt och vis en brottningsmatch för oss pedagoger, på Utefritids men även på alla vanliga fritidshem, kring hur det digitala arbetet skall utföras. Alla barn har en egen Ipad men det betyder ju inte att den används till att uppfylla målen, det är där vi pedagoger kommer in och ser till att leda väg.

I skogen finns det såklart möjlighet att sitta ner och spela spel på sin Ipad men det är inte dit vi vill, vi önskar använda barnens Ipad som ett verktyg för att lära sig. Ett problem som dyker upp är väder och vind, lera och vattenpölar, stenar och höga träd; allt som med enkelhet förstör en Ipad. Dessutom så är en Ipad utan nätverk mest bara en kamera, vilket i sig visserligen är en viktig del för att täcka in mål i läroplanen, men hur ska vi än mer få in digitala verktyg i verksamheten?

Loppisfynd visade vägen

Ett loppisfynd av ett par gamla klassiska walkie talkies och plötsligt öppnades en dörr till ett par nya spännande mål; digitala verktyg och medier för kommunikation, ansvarsfull kommunikation även i digitala sammanhang, olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Detta tillsammans med en satsning, i en nära framtid, på en Ipad med uppkopplingsmöjligheter i utemiljö, öppnar för nya möjligheter. Att söka information om saker vi stöter på i naturen, att läsa om rättigheter och skyldigheter i naturen på plats och till det filma aktiviteter, lekar, danser och konstruktioner för att kunna spara och utveckla, flera viktiga delmål i fritidshemmets innehåll.

Var är ni?

Ett tips till alla ni pedagoger som ibland går iväg från skola och skolgård. Ibland planerar ni kanske att vara borta en stund och några barn kan behöva hämtas. På Utefritids använde vi tidigare oss av orienteringskartor. Vi ritade ut alla våra ställen, satte upp vid vår fritidslokal och sedan kunde föräldrar försöka hitta oss:)

Idag har vi digitaliserat vår karta och nu kan alla, som har en smart telefon, gå in på länken och hitta till våra platser via telefonen. Kostnadsfritt, digitalt och enkelt!

Kolla in länken: https://drive.google.com/open?id=1MAmmlfBC9qNeqYU-UkCRMMcBhMM&usp=sharing

Karta skf

En pedagog leder barnet framåt i livet och vårt jobb är att se till att barnet utforskar och prövar nya saker. Ibland krävs ett loppisfynd för att hitta nya vägar i verksamheten, ibland krävs det pedagoger som är lite påhittiga men många gånger krävs det bara barn som vill framåt på vägen och hitta på nytt och kul.

Svante Lindblom, Utefritids Eklandaskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad