Specialpedagogisk nätverksträff

En torsdag i mars samlades flera av Mölndals specialpedagoger/speciallärare på Mölndals museum för en nätverksträff. Denna gång arbetade vi i lärgrupper med frågan om specialpedagogens/speciallärarens roll på enheterna, hur mötesstrukturer kan se ut och vi delade erfarenheter om hur vi arbetar kring elevnära arbete. 

Specialpedagoger

Syftet med nätverket är att öka likvärdigheten mellan enheterna i Mölndals stad och att öka samsynen i olika specialpedagogiska frågor. Som specialpedagog/speciallärare är man ofta ensam i sin yrkesroll på den egna arbetsplatsen och att träffa andra inom samma profession i staden känns värdefullt. Nätverket används också som en informationskanal såväl uppåt, från medarbetare till förvaltningsledning, som nedåt, från ledning till medarbetare och säkerställer att alla får samma information. Ytterligare ett syfte med nätverket är att bidra till skolutveckling.

Specialpedagogisk nätverksträff

Tips och idéer lämnades under punkten ”Grej of the day”, som är en stående punkt under mötena. Enheterna delar med sig av sina guldkorn. Exempelvis vid ett tillfälle visade en speciallärare hur man kan arbeta med pedagogisk utredning och åtgärdsprogram och vid ett annat tillfälle berättade två specialpedagoger om deras skolas gemensamma google classroom där de samlar användbara dokument och arbetsverktyg för personalen på skolan.

Maria Andergården och Christina Hallhagen Aydin

Samordnare av nätverket specialpedagogiskt forum

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad