Lärmiljön - den tredje pedagogen i skolan

I klassrummet är både läraren och eleven en lärresurs. Lärmiljön är som den tredje pedagogen. Den har en stor betydelse för elevernas möjligheter att lära. I det fjärde avsnittet av Pedagog Mölndals FikaPodd berättar lärarna Anne-Christine Kaipiainen och Karin Mellegård om sina erfarenheter av utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.

Anne-Christine Kaipiainen och Karin Mellegård på Västerbergsskolan Foto Anders Eriksson

Det var för 10 år sedan som lärarna Anne-Christine Kaipiainen och Karin Mellegård på Västerbergsskolan förstod att de behövde tänka nytt kring en grupp elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Under en lektion i veckan bestämde de sig för att ta med eleverna till helt nya lärmiljöer.

Att lära genom upplevelser

När elevernas upplevelser kopplades till en miljö just i det ämnet som de skulle lära kring, så hände det något. Att springa hundra meter i skogen eller att väga en riktig gädda på 2,1 kg gjorde att eleverna tog till sig matematiken på ett helt annat sätt. Det märktes också på deras resultat på de nationella proven.

Utomhuspedagogik på Västerbergsskolan

De bästa åren i lärarkarriären

När Anne-Christine och Karin fick se elevernas första upplevelser av att stå på ett par skidor eller när eleverna för första gången fick se havet. Då blev uppdraget som lärare väldigt tydligt. För Anne-Christine och Karin har de här åren blivit några av de bästa i deras lärarkarriärer.

Perspektiv som samverkar

Det som började i en liten skala på Västerbergsskolan med ett fåtal elever utvecklades sedan till att omfatta hela klasser. Det blev ett nytt sätt att se på lärandet. Att alla bitar måste vara med när man planerar ett ämnesområde. Inte bara den teori som pedagogen står för, men också elevernas egna erfarenheter. Att de här olika perspektiven får möjligheter att mötas i ett rum, i en miljö. Anne-Christine och Karin är snart aktuella i en ny bok om utomhuspedagogik.

Anders Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad