Elevinflytande på riktigt genom elevrådsstyrelser

Hur kan politiker lyssna mer på ungdomarna? Och hur kan vi hitta kanaler för att få dialog mellan elever och politiker? Det var några av frågorna som lyftes när elevrådsstyrelserna fick möjlighet att möta politiker och kommundirektör.

Elevråd 1. Foto: Maria Andergården

I mars träffades elevrådsstyrelserna för både kommunala och fristående grundskolor i Mölndals stad på Möllan. Träffen avslutades med ett möte i kommunfullmäktigesalen.

Mölndals stad gjorde en satsning 2018 med en utbildning av elevrådsstyrelserna. De träffades och fick träna praktiskt tillsammans och de fick även en teoretisk bakgrund till vad elever har rätt att påverka utifrån styrdokument. Eleverna har fått arbeta med hur man fångar upp aktuella behov och frågor på skolorna från eleverna och hur man gör för att gå vidare med frågorna. Förutom de centrala träffarna med erfarenhetsutbyte och utbildning händer det mycket på olika skolor där vi försöker utveckla ett ”Elevinflytande på riktigt”.

Skolorna har även kontaktpersoner för elevråden. Dessa personer har en viktig roll för att elevinflytandet skall fungera på en representativ nivå på skolorna och i kommunen. En annan tanke är även att representanter från elevråden samt kontaktpersoner skall besöka varandras skolor våren 2019.

Elevråd 2. Foto: Maria Ansergården

Kommundirektör Håkan Ahlström.

Elever möter kommundirektör och politiker

Vid den senaste träffen fick även elevrådsstyrelserna möjlighet att möta politikern Kristian Vramsten som är kommunstyrelsens ordförande, samt en tjänsteman i ledande ställning i kommunen, kommundirektör Håkan Ahlström.

Det var många frågor eleverna ställde till Kristian och Håkan. ”Det lyssnas på för lite vad ni ungdomar säger” sa Kristian. Han ställde frågan; hur kan politiker lyssna mer på ungdomarna? Hur kan vi hitta kanaler för att få dialog med oss politiker? Eleverna fortsatte ställa frågor till Kristian när mötet var avslutat. Det finns ett stort intresse från våra elever att påverka mer. Elevernas nyfikna frågor kommer Kristian och Håkan att arbeta vidare med lovade de.

Christer Ferm och Maria Andergården

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad