Tidiga läsinsatser på Lackarebäcksskolan

Lackarebäcksskolan satsar på läsning i de tidiga åren för att skapa självförtroende och en positiv inställning hos eleverna. Effekterna är tydliga och avspeglar sig i flera ämnen.

lasninglackare

På Lackarebäcksskolan har vi sedan många år fokuserat på läsning och läsförståelse under de tidiga årskurserna. Vi anser att läsförståelse är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för en fortsatt god kunskapsinhämtning.

Under de senaste åren har vi lagt extra resurser (40-60 min i veckan) på varje klass i årskurs 1 och 2, så att klassläraren kan lyssna och ge varje elev individuell feedback på hur läsningen utvecklas. Jag går in som resurs i dessa klasser och har svenskaundervisning. I årskurs 1 kan det till exempel handla om bokstavsarbete eller, det vi har gjort i år, arbetat med att skriva olika typer av texter. Detta möjliggör för klassläraren att samtidigt kunna stötta läsutvecklingen i små elevgrupper där denne kan ge tips och idéer om hur eleverna kan fortsätta sin läsutveckling. I årskurs 2 kan det innefatta arbete i arbetsboken eller att jag anordnar läsgrupper.

lackareback3

Satsningen ger effekter i flera ämnen

Vi har märkt tydligt, i olika bedömningar, att denna satsning redan ger effekt i årskurs 1, då elever redan ofta är mycket duktiga läsare. En bättre läsförmåga ger ett större självförtroende vilket gör att eleverna kan ta sig an sina arbetsuppgifter betydligt lättare än om de har lässvårigheter. Detta avspeglar sig även i övriga ämnen, inte minst i matematiken.

Vi köper in nya böcker med jämna mellanrum till biblioteket för att stimulera till läsning. Barnen läser även på sin iPad bland annat i Qnoddarnas bibliotek och Polyglutt.

Lackareback 2


Detta är en stor satsning för oss, men vi tycker att det är den värd, istället för att på mellanstadiet sätta in hjälp med extraläsning och så vidare. Eleverna har då gått flera år i skolan och kämpat med sin läsning och förståelsen av andra ämnen. Detta kan då ofta leda till ett dåligt självförtroende och många gånger har de tappat lusten till att inhämta kunskap. Med vår satsning hoppas vi nu istället att vi kan hjälpa många barn redan i årskurs 1 och 2, med sin läsning, till att bli glada och positiva till skolan och inlärning.

Gunvor Olsson
Lärare Lackarebäcksskolan

gunvor.olsson@molndal.se

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Läsa

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad