Jobbskuggning i Skottland

“I can show you wonderful walking!” En pojke i proper skoluniform ställer sig bredvid skolbänken, lägger händerna på ryggen och börjar lugnt vandra runt i klassrummet. “Thank you! Very good!”, berömmer Mrs Smith.

Klassrum i Skottland

Vi befinner oss i en skola i East Kilbride i Skottland. Genom ett Erasmus+ -projekt får vi, tre lärare och rektor, möjlighet att jobbskugga några lärare på fem olika skolor i Skottland under en arbetsvecka hösten 2019.

“Line up for wonderful walking”

Under våra klassrumsbesök såg vi hur lärare arbetade för att tydliggöra för eleverna vad som förväntades av dem i olika situationer. På lärarens uppmaning (“Line up!”) radade eleverna upp sig vid förflyttningar mellan salar eller från skolgård till klassrum. Med läraren i spetsen gick klasskamraterna på led efter varandra i lugn takt under tystnad.

Undervisning Skottland

“Active listening” var ett annat exempel på lärarnas strävan efter tydlighet. När läraren hade ordet i klassrummet visste eleverna att de skulle lyssna aktivt. Under veckan hörde vi flera lekfulla exempel på hur lärarna snabbt fångade elevernas uppmärksamhet för att kunna ge vidare instruktioner. “Macaroni and heese, everybody freeze!”, kunde idrottsläraren ropa under en aktivitet i idrottssalen, varpå alla elever stannade upp för att få en ny instruktion.

Bildstöd användes flitigt på väggar och dörrar för att påminna eleverna om önskvärda beteenden i olika situationer. Genom att bilder alltid fanns till hands som vägledning kunde såväl elever som pedagoger under tystnad hänvisa till dessa för att påminna om vad som gällde. Ett lugnt förhållningssätt, direkt feedback och beröm präglade pedagogernas bemötande gentemot eleverna.

Vårt intryck var att de olika skolorna arbetade på att stärka känslan av gemenskap genom yttre faktorer såsom egna skoluniformer och ledord som skulle känneteckna skolan. Ledorden fanns uppsatta och väl synliga på olika platser i skolorna.

Bilden nedan visar hur lärarna genom ledord poängterar vikten av att vara redo för undervisning, att ta ansvar och att bidra till trygghet.

Ledord från skola i Skottland
SKottland undervisning the power of Yet

Bilden ovan visar hur en skola betonar för eleverna att de kanske inte kan allt ännu, men att de kommer att lära sig längre fram - The Power of Yet!

En varierad undervisning

I Skottland börjar eleverna i skolan vid fem års ålder. De skotska lärarna berättade att stort fokus redan under de första skolåren ligger på färdighetsträning såsom att läsa, skriva och enkel huvudräkning. Vid våra observationer såg vi hur pedagogerna genom varierad undervisning arbetade för att eleverna skulle få med sina grundläggande kunskaper.

En vanlig lektion var ofta uppdelad i flera kortare pass. Vi noterade samspelet mellan pedagogen och elevgruppen. Pedagogerna hade elevernas uppmärksamhet i sin undervisning, där eleverna var delaktiga och aktiva. Pedagogerna varierade innehållet mellan exempelvis samling på golvet, enskilt arbete, laborativt material, digitala verktyg, utomhusundervisning och genomgång vid tavlan.

Vi såg inte mycket av traditionella läromedel, men däremot gott om lådor med praktiskt material och spel. Vid sin plats hade eleverna en egen whiteboardtavla, som användes under lektionerna. Det praktiska materialet var ofta egentillverkat i form av laminerade bilder och praktiska lösningar som eleverna kunde laborera med. Bilderna nedan visar hur dessa material kunde se ut.

Skolmaterial SKottland
Laborativt skolmaterial Skottland

Arbete kring elever i behov av stöd

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd framstod skolans rektor som “spindeln i nätet”. En av rektorerna berättade att de förberedde mottagandet av elever i behov av stöd lång tid, upp till två år, innan eleven började på skolan.

Under våra observationer såg vi att elever lämnade klassrummet för olika typer av intensivträning, såväl digital som med praktiskt material. Undervisning i mindre grupp var schemalagd för en del av eleverna. Enligt pedagoger vi pratade med var detta uppskattat av eleverna och en naturlig del av en skoldag.

Vi såg också att elever inom samma klass deltog i olika nivåer av matematikundervisning. Pedagoger från olika årskurser samarbetade och kunde tillfälligt byta elever med varandra utifrån elevernas behov.

Vi genomförde jobbskuggningen två och två, vilket har varit till fördel när vi har bearbetat och problematiserat våra intryck. Många tankar väcktes under vårt besök i Skottland. Att få denna glimt av den skotska skolan har varit givande för oss.

Före och efter corona

Vi på Toltorpsskolan i Mölndal är vana vid internationella samarbeten och utbyten. Vi har i flera år arbetat med många olika länder världen över. Eftersom internationella skolsamarbeten ger både oss och eleverna unik kunskap och erfarenhet kommer vi med all säkerhet att fortsätta med detta på ett eller annat sätt också efter pandemin. Men nu får vi nöja oss med att blicka tillbaka till hösten 2019.

Johanna Lindh och Eva Paulsson,
lärare på Toltorpsskolan.
Med på resan var också Ingrid Ahlén, lärare och Birgitta Hellquist, rektor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad