Elevinflytande för trygga miljöer i skolan

Verksamhetsutvecklare Maria Fritzon-Ölander berättar om elevernas viktiga roll i processerna med att utveckla miljön i och runt uppehållsrummet på Streteredsskolan.

Verksamhetsutvecklare Maria Fritzon-Ölander och Streteredskolans rektor Rose-Marie Jonsson

Under vårterminen 2020 har jag tillsammans med rektor Rose-Marie Jonsson och elevrådet på Streteredsskolan arbetat med att utveckla den fysiska miljön i uppehållsrum och korridor. Möblemanget som fanns i uppehållsrummet på skolan bestod av en soffa, några bord och ett pingisbord.

Enkät för att fånga upp önskemål

Tidigt i processen valde jag och Rose-Marie att involvera skolans elevråd, då vi ansåg att det var viktigt att låta elever ha inflytande vid utformningen av den fysiska miljön. Så under våren har vi deltagit på samtliga elevrådsmöten för att lyssna in elevernas åsikter och kunna informera om hur vi ligger till i processen. För att få en ännu bättre bild av vad alla elever på skolan hade för önskemål skapade jag en enkät med frågor kring vad som är viktigt för eleverna i den fysiska miljön i uppehållsrummet och korridoren. Jag fick in 254 svar, vilket innebär att i stort sett alla elever på skolan besvarade enkäten. Utifrån enkätsvaren utkristalliserade sig ett antal önskemål som vi valde att ha som ledord när vi gick vidare i processen. Dessa ledord var trygghet, sittplatser, plats för samtal och avskildhet.

Gemensamhetsyta på Streteredsskolan i Kållered innan den nya utformningen
Uppehållsrum på Streteredsskolan i Kållered innan förändringen

Gemensamhetsyta och uppehållsrum som det såg ut tidigare

Elevrådet valde möblerna

Utifrån elevernas önskemål tog vi sedan fram ett antal olika förslag på möbler som elevrådet fick diskutera och ta ställning till, elevrådet fick därefter rösta på sina favoriter och utifrån deras röster har vi sedan beställt möblerna till såväl uppehållsrum som korridor. Vi har valt att i uppehållsrummet skapa öppna ytor med mycket sittplatser, här ska finnas plats för samtal och förhoppningsvis bidrar de öppna ytorna till en trygghetskänsla. I korridoren valde vi att behålla en del av de möbler som redan fanns och sedan komplettera med två soffor med höga ryggar och sidor, tanken här har varit möjlighet till avskildhet men även samtal.

Elever sitter i nya möbler i uppehållsrummet på Streteredsskolan
Nya miljöer på Streteredsskolan september 2020

Ny miljö på Streteredsskolan


Möblerna anlände i mitten av september och elevernas reaktioner har varit mycket positiva. Några elevröster:

Uppehållsrummet har blivit mycket mysigare och mindre stök.

Nu finns det äntligen bra med sittplatser.

Sofforna i korridoren blev jättefina.

Jag tycker detta visar vikten av att involvera elever i sådana här men även andra processer som pågår ute på våra skolor, resultatet blir lyckat och elever och personal är nöjda, en winwin situation helt enkelt.

Maria Fritzon-Ölander
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad