Klassrummets ledarskap i ny podd

Vilket ledarskap främjar studiero, trygghet och ökar elevernas engagemang för sitt lärande? I första avsnittet av Skolpodd Mölndal medverkar tre lärare från Mölndals grundskolor.

Anna Svensson på Valåsskolan, Elin Falkström på Rävekärrsskolan och Johanna Kihlberg på Fässbergsskolan deltar i första avsnittet av Skolpodd Mölndal som leds av verksamhetsutvecklare Kristoffer Creutz. Det är en poddserie om pedagogik, didaktik och lärande med syftet att sprida god praktik, fördjupade kunskaper och ge erfarenhetsutbyte.

Med utgångspunkt i forskning och egna erfarenheter resonerar de om vad ett gott ledarskap i klassrummet kan innebära. De tre lärarna är överens om att en viktig utgångspunkt är att bygga relationer och visa att man är intresserad av eleverna. Det är också betydelsefullt hur dagen inleds.

Ett gott ledarskap börjar redan på morgonen när man tar emot eleverna

Andra viktiga delar som lyfts handlar om att skapa trygghet och signalera att det okej att misslyckas, för vi håller på att lära oss. Samtidigt ska eleverna känna en trygghet i att läraren kommer leda dem igenom lektionen.

Ytterligare en sak som lyfts i podden är att fånga elevernas intresse och engagemang. Kärnan i det handlar om att bygga goda relationer och skapa ett sammanhang som känns meningsfullt för eleverna och att identifiera vad det är som gör att de faktiskt lyssnar och blir engagerade.

Som lärare måste du själv tycka det är roligt, det känner eleverna av direkt.

Skolpodden är inspelad i Lärlabbets nya poddstudio som är öppen för alla inom Mölndals förskole- och skolverksamheter.

Här kan ni lyssna på första avsnittet av Skolpodd Mölndal.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad