Kommunalt dricksvatten

För att du ska få ett friskt och gott vatten måste det först förberedas i vattenverket. Mölndals vattenverk vid Lackarebäcks långvatten försörjer Mölndals stad med vatten. Undantag är delar av Eklanda, som får sitt vatten från Göteborg.

Vattnet tas från cirka 15 meters djup i Rådasjön. Det gör att vi kan leverera kallt och friskt vatten av hög kvalitet. Vattnet pumpas från Rådasjön till vattenverket där det renas innan det når dig.

Vi har mjukt vatten i Mölndal, läs mer om vattenkvaliteten i Mölndal, till exempel om mängden av olika ämnen i vattnet.

Sjön vänder - annorlunda smak

Eftersom Mölndal tar sitt råvatten från Rådasjön påverkas det av fenomenet att "Sjön vänder".

Uttrycket att sjön vänder kommer från att vattnet cirkulerar i våra insjöar. Varmt vatten är lättare än kallt och under sommaren är ytvattnet varmast. Under hösten svalnar ytvattnet av och blir kallare än det vatten som finns längre ner i sjön. Ytvattnet sjunker då mot botten och bottenvatten stiger mot ytan för att även det ska svalna av. Därför kallar vi det för att sjön vänder.

Den här processen fortgår tills hela sjön har samma temperatur. Fenomenet inträffar i de allra flesta insjöar.

I samband med detta kommer organiskt material i rörelse i sjön. Det kan påverka dricksvattnet som kan få en viss annorlunda smak och lukt. Det är inget farligt och för de allra flesta brukar det inte märkas alls.

Anslutning till kommunalt vatten

Om din fastighet saknar kommunalt vatten idag kan du ansluta den till VA-nätet under vissa förutsättningar.

Om du bor inom ett område där kommunen bestämt att VA-ledningar ska byggas ut, VAIO, får du information inför utbyggnaden.

Vattenanvändning

Totalt förbrukar Mölndals stad cirka 4,8 miljoner kubikmeter vatten per år. Varje dygn använder varje person i hemmet i genomsnitt ca 140 liter vatten, fördelat på följande sätt:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Trots att mest vatten används på morgonen och kvällen så är vattenverkens produktion jämn hela dygnet. En del av vattnet lagras i vattenreservoarer. Vattenreservoarerna är i huvudsak till för att jämna ut trycket i ledningsnätet , så att det kommer ett jämnt och fint flöde i allas kranar. Trycket på vattnet hade annars varit mycket lägre om du till exempel bor på en höjd.

Reservoarernas vatten är också en bra tillgång vid mindre driftavbrott. Vattnet räcker i flera timmar och det gör att du förmodligen inte märker av några störningar.

Om du inte spolat i kranen på länge, till exempel om du varit bortrest, kan vattnet vara lätt missfärgat eftersom det stått stilla i ledningarna. Spola ordentligt tills vattnet är kristallklart igen.

Dela på:

Senast uppdaterad