Kommunalt dricksvatten

För att du ska få ett friskt och gott vatten måste det först förberedas i vattenverket. Mölndals vattenverk vid Lackarebäcks långvatten försörjer Mölndals stad med vatten.

En person håller i ett vattenglas och för det mot sin mun.

Vattnet tas från cirka 15 meters djup i Rådasjön. Det gör att vi kan leverera kallt och friskt vatten av hög kvalitet. Vattnet pumpas från Rådasjön till vattenverket där det renas innan det når dig.

Vi har mjukt vatten i Mölndal så du kan vara sparsam med till exempel tvättmedel.

För det kommunala vattnet betalar du en fast avgift och en rörlig förbrukningsavgift, kallat vattentaxa.

Vattenanvändning

Totalt förbrukar Mölndals stad cirka 5 miljoner kubikmeter vatten per år. Varje dygn använder varje person i hemmet i genomsnitt ca 140 liter vatten, kan du bidra till att det minskar?

Vattenförsörjning

Trots att mest vatten används på morgonen och kvällen så är vattenverkets produktion jämn hela dygnet. En del av vattnet lagras i vattenreservoarer. Vattenreservoarerna är i huvudsak till för att jämna ut trycket i ledningsnätet, så att det kommer ett jämnt och fint flöde i allas kranar. Trycket på vattnet hade annars varit mycket lägre om du till exempel bor på en höjd.

Reservoarernas vatten är också en bra tillgång vid mindre driftavbrott. Vattnet räcker i flera timmar och det gör att du förmodligen inte märker av några störningar.

Sjön vänder - annorlunda smak på det kommunala vattnet

Eftersom Mölndal tar sitt råvatten från Rådasjön påverkas det av fenomenet att "Sjön vänder" två gånger per år.

Uttrycket att sjön vänder kommer från att vattnet cirkulerar i våra insjöar. Varmt vatten är lättare än kallt och under sommaren är ytvattnet varmast. Under hösten svalnar ytvattnet av och blir kallare än det vatten som finns längre ner i sjön. Ytvattnet sjunker då mot botten och bottenvatten stiger mot ytan för att även det ska svalna av. Därför kallar vi det för att sjön vänder.

Den här processen fortgår tills hela sjön har samma temperatur. Fenomenet inträffar i de allra flesta insjöar. I samband med detta kommer organiskt material i rörelse i sjön. Det kan påverka dricksvattnet som kan få en viss annorlunda smak och lukt. Det är inget farligt och för de allra flesta brukar det inte märkas alls.

Detta med att sjön vänder inträffar två gånger per år, en gång på våren när sjön värms upp och en gång på hösten när sjön svalnar av.

Anslutning till kommunalt vatten

Om din fastighet saknar kommunalt vatten idag kan du ansluta dig om det redan finns utbyggt i ditt område.

Om du bor inom ett område där kommunen bestämt att VA-ledningar ska byggas ut får du information inför utbyggnaden.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Felanmälan på vatten kvällar och helger:

031-315 10 00 (knappval 2)

Dela på:

Senast uppdaterad