Kommunalt dricksvatten

För att du ska få ett friskt och gott vatten måste det först förberedas i vattenverket. Mölndals vattenverk vid Lackarebäcks långvatten försörjer Mölndals stad med vatten. Undantag är delar av Eklanda, som får sitt vatten från Göteborg.

Vattnet tas från cirka 15 meters djup i Rådasjön. Det gör att vi kan leverera kallt och friskt vatten av hög kvalitet. Vattnet pumpas från Rådasjön till vattenverket där det renas innan det når dig.

Vi har mjukt vatten i Mölndal, läs mer om vattenkvaliteten i Mölndal.

Sjön vänder

Eftersom Mölndal tar sitt råvatten från Rådasjön påverkas det av fenomenet att "Sjön vänder". Det innebär att vattnet i sjön börjar cirkulera för att jämna ut temperaturen.

Kallt vatten sjunker och varmt vatten stiger mot ytan för att svalna av på hösten och tvärt om på våren. Det här inträffar två gånger per år. I samband med det kommer organiskt material i rörelse och kan orsaka annorlunda smak eller lukt på dricksvattnet i kranen men är helt ofarligt.

Anslutning till kommunalt vatten

Om din fastighet saknar kommunalt vatten idag kan du ansluta den till VA-nätet under vissa förutsättningar.

Om du bor inom ett område där kommunen bestämt att VA-ledningar ska byggas ut, VAIO, får du information inför utbyggnaden.

Vattenanvändning

Totalt förbrukar Mölndals stad cirka 4,8 miljoner kubikmeter vatten per år. Varje dygn använder varje person i hemmet i genomsnitt ca 160 liter vatten, fördelat på följande sätt:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Trots att mest vatten används på morgonen och kvällen så är vattenverkens produktion jämn hela dygnet. En del av vattnet lagras i vattenreservoarer. Vattenreservoarerna är i huvudsak till för att jämna ut trycket i ledningsnätet , så att det kommer ett jämnt och fint flöde i allas kranar. Trycket på vattnet hade annars varit mycket lägre om du till exempel bor på en höjd.

Reservoarernas vatten är också en bra tillgång vid mindre driftavbrott. Vattnet räcker i flera timmar och det gör att du förmodligen inte märker av några störningar.

Om du inte spolat i kranen på länge, till exempel om du varit bortrest, kan vattnet vara lätt missfärgat eftersom det stått stilla i ledningarna. Spola ordentligt tills vattnet är kristallklart igen.

Relaterad information

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-29 09.08