Social- och arbetsmarknads­förvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ger service och svarar för myndighetsutövning. En grund för verksamheten är att främja människors möjligheter till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.

Förvaltningen arbetar under social- och arbetsmarknadsnämnden individinriktat, generellt, förebyggande och med samhällspåverkande strukturinsatser.

Särskilda insatser

Verksamheten omfattar särskilda insatser för kommuninvånare som är i behov av olika former av stöd, oftast när det generella välfärdssystemet inte räcker till. Det kan till exempel vara:

Myndighetsutövande verksamhet

Till förvaltningens myndighetsutövande verksamhet hör bland annat att utreda ansökningar om alkoholservering och fortlöpande ha tillsyn över restauranger. Tillsynen omfattar även försäljning och servering av öl klass II samt försäljning av tobak och receptfria läkemedel.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen leds av social- och arbetsmarknadschefen och består av två verksamhetsområden och en administrativ stab.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax socialtjänsten)
socialarbetsmarknad@molndal.se

Besöksadress
Ej bokade besök: Göteborgsvägen 11-17
Bokade besök: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER
Socialkontorets reception finns på Södra Ågatan 4A.
Öppettiderna gäller helgfria vardagar.

Ordinarie öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag     08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag  08.00-17.30
fredag    08.00-14.30

Helen Smith
Social- och arbetsmarknadschef
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
helen.smith@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad