Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Social- och arbetsmarknads­förvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ger service och svarar för myndighetsutövning. En grund för verksamheten är att främja människors möjligheter till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.

Förvaltningen arbetar under social- och arbetsmarknadsnämnden individinriktat, generellt, förebyggande och med samhällspåverkande strukturinsatser.

Särskilda insatser

Verksamheten omfattar särskilda insatser för kommuninvånare som är i behov av olika former av stöd, oftast när det generella välfärdssystemet inte räcker till. Det kan till exempel vara:

Myndighetsutövande verksamhet

Till förvaltningens myndighetsutövande verksamhet hör bland annat att utreda ansökningar om alkoholservering och fortlöpande ha tillsyn över restauranger. Tillsynen omfattar även försäljning och servering av öl klass II samt försäljning av tobak och receptfria läkemedel.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen leds av socialchefen och består av två verksamhetsområden och en administrativ stab.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens ordinarie öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag     08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag  08.00-17.30
fredag    08.00-14.30

Du kan alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (utanför öppettiderna)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kan du kontakta socialjouren.
031-365 87 00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-25 10.46