Social- och arbetsmarknads­förvaltningen

Social- och arbetsmarknads­förvaltningen ger service och svarar för myndighetsutövning. En grund för verksamheten är att främja människors möjligheter till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.

Förvaltningen arbetar individinriktat, generellt och förebyggande samt med samhällspåverkande strukturinsatser.

Förvaltningen styrs av social- och arbetsmarknadsnämnden och leds av social- och arbetsmarknadschef Helen Smith.

Förvaltningens verksamheter

Förvaltningens verksamheter omfattar insatser för kommuninvånare som är i behov av olika former av stöd. Förvaltningen tar även emot och hanterar anmälningar av oro för barn och unga.

Exempel på insatser:

Förvaltningens ansvarar även för att utreda ansökningar om tobaksförsäljning och alkoholservering samt fortlöpande tillsyn över restauranger. Tillsynen omfattar även försäljning och servering av öl klass II.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax socialtjänsten)
socialarbetsmarknad@molndal.se

Besöksadress
Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal

Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

.

.
RECEPTIONEN
Socialkontorets reception finns på Södra Ågatan 4A.

.
Ordinarie öppettider

De ordinarie öppettiderna gäller helgfria vardagar.

Måndag 08.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Tisdag    08.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Onsdag  08.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Torsdag 08.00-17.30 (lunchstängt 12-13)
Fredag   08.00-14.30 (lunchstängt 12-13)

Dela på:

Senast uppdaterad