Stadslednings­förvaltningen

Stadsledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i deras arbete. Det kan vara allt från att leda budgetarbetet, utveckla hemsidan, till att utveckla näringslivet eller verka för en hållbar stad. Förvaltningen styrs politiskt av kommunstyrelsen.

Stadsledningsförvaltningen huvuduppgifter

  • Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma.
  • Erbjuda tjänster som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till mölndalsborna.
  • I samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Mölndal.

För att utföra uppgifterna är stadsledningsförvaltningen organiserat i flera avdelningar, som i sin tur är organiserade i olika enheter.

Verksamheter

Stadsledningsförvaltningen är organiserad i flera avdelningar, som i sin tur är organiserade i olika enheter. Avdelningarna är:

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Mio Saba
Stadsdirektör
Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 71 Mölndal
031-315 10 36
mio.saba@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad