Förskoleklass

Förskoleklass för sexåringar är obligatoriskt. Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Fritids bygger. Foto: Hans Wretling

Förskoleklassen är obligatorisk och alla barn ska gå i skolan i minst tio år.

Vad är förskoleklass?

Alla barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Det första året går barnen i förskoleklass. Förskoleklass är en egen skolform. Undervisningen bygger vidare på det som barnen lärt sig i förskolan. Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Det gör man genom att kombinera förskolans och skolans olika arbetssätt och metodik.

Undantag

Efter begäran av vårdnadshavare kan ett barn få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl till detta. Finns det särskilda skäl för att börja förskoleklass tidigare kan det också vara möjligt.

Skolval

Inför varje hösttermin ska alla barn välja skola till förskoleklassen. Du lämnar in ditt önskemål via vår e-tjänst för skolval. Om du har önskat skola via e-tjänsten kan du se beslutet om ditt barns skolplacering genom att logga in i ärendet på Mina sidor.

Mer information hittar du under Val av grundskola nedan.

Relaterad information

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad