Förskoleklass

Förskoleklass för sexåringar är obligatoriskt. Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete och lek, men är sedan 2018 en del av skolplikten.

Fritids bygger. Foto: Hans Wretling

Det är riksdagen som fattat beslutet om obligatorisk förskoleklass för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Nära skolan

Förskoleklassen finns för det mesta i eller i nära anslutning till den skola som eleverna sedan ska gå i från årskurs 1. Den ska fungera som en övergång mellan förskola och skola. Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Det gör man genom att kombinera förskolans och skolans olika arbetssätt och metodik.

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet samt regleras i skollagen.

Kontakta respektive skola för mer information kring den förskoleklass som är aktuell utifrån folkbokföringsadressen för just ditt barn eller gör ett aktivt val av förskoleklass genom Val av skola. Ansöker om ledighet för din sexåring gör du precis som för en äldre elev.

Undantag

Efter begäran av ett barns vårdnadshavare kan ett barn få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl till detta. Finns särskilda skäl att börja förskoleklass tidigare kan det också vara möjligt.

Relaterad information

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad