Kulturskolan i skola och förskola

Kulturskolans lärare syns ofta i grundskolan och förskolan där de jobbar med bland annat sång, musik och rytmik.

Grundskolan

Flera av kulturskolans lärare jobbar som musiklärare i grundskolan. De håller i musikundervisningen och ibland också i skolkören. På vissa skolor ordnar Kulturskolan även bandverkstad. Många av kulturskolans instrumentlärare åker ut till skolorna och undervisar elever i sång och instrument där på dagtid.

Kulturgarantin

År 2017 införde Mölndals stad en kulturgaranti för att ge alla barn i skola och förskola tillgång till kultur. Just nu får alla barn mellan 3 och16 år vara med om en kulturupplevelse och en aktivitet där de själva får skapa under skoltid.

Kulturskolan bidrar med aktiviteter i några av årskurserna. Så här ser vårt schema ut läsåret 2023/2024:

  • 3-åringar: Rytmiksamlingar
  • Förskoleklass: Dramaworkshop
  • Åk 1: Dansworkshop
  • Åk 2: Besök på kulturskolan med prova på och föreställning
  • Åk 3: Animerad film
  • Åk 5: Serieteckning

Om du vill kan du läsa mer om vad som ingår i kulturgarantin.

Fiolrytmik i förskolan

Mellan 2019-2023 var Kulturskolan med i projektet "Små barns skapande", i samarbete med Allmänna Arvsfonden. I projektet fick 5-åringarna på Bifrosts förskola och senare även Stallbackens förskola lära sig spela fiol och stärka sin språkinlärning genom musik, rytmik och skapande. Under de tre åren som projektet höll på, satte de fyra deltagande kommunerna: Mölndal, Göteborg-Angered, Motala och Örebro ihop handboken Musik för språkets skull som kan användas i förskolor över hela landet. Läs mer om projektet på Pedagog Mölndal. Där finns också en länk till handboken.

Läsåret 2023/2024 infördes fiolrytmik även på Vommedalens förskola och Östergårds förskola i Kållered. Även modersmålslärare från Språkcentrum medverkar i projektet för att stärka barnens språkutveckling.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad