Musik för språkets skull

Det började på Bifrosts förskola och har nu spridit sig över hela landet. Fiolrytmik i förskolan för förbättrad språkinlärning. Nu finns metoden beskriven i en digital e-bok som alla kan använda!

Musik för språkets skull, heter boken som sammanställts av de fyra deltagande kommunerna i projektet Små barns skapande. Projektet har pågått under fyra år och finansierats av Allmänna Arvsfonden.

Syftet med projektet var att utforska hur vi kan förstärka språkinlärningen i förskolan genom sång, musik och rörelse, berättar Jon Wallner som är biträdande kulturskolechef i Mölndal.

Varje deltagande kommun har bidragit med sitt eget upplägg. I Motala jobbade man med puls och rytm, i Örebro med sång. Göteborg utforskade musik med alla sinnen och Mölndal valde att ta fiolrytmiken till förskolan.

Vi har länge haft fiolrytmik för åldrarna 5 år och uppåt här på Kulturskolan, berättar kulturskolechef Maria Wilhelmsson. Nu ville vi se hur vi kunde anpassa konceptet till ännu yngre barn och hur vi kunde använda det för att stärka språkutvecklingen.

Grodor, glass och pyttipanna peppar

Fiolläraren Charlott Beckstrand och rytmikläraren Ellen Hallin, som lett fiolrytmiken i förskolan, har lång erfarenhet av att jobba med yngre barn. För att göra det så lätt som möjligt för barnen att ta till sig kunskapen använder de bildstöd i undervisningen. Med hjälp av bilder och ett bildspråk som barnen kan förstå sätter de namn på strängar och lär sig rytmer på ett effektivt och lekfullt vis.

Strängarna kallar vi för Grodan, Draken, Apan och Ekorren istället för G, D, A och E, berättar Charlott. Och när vi börjar knäppa på strängarna gör vi det till rytmerna glass, pyttipanna och peppar istället för att prata om fjärdedelar, åttondelar och sextondelar.

Charlott och Ellen gör också sång- och rytmikövningar med barnen, både med och utan fiol, så att hela kroppen, och rösten, får vara med. Genom musiken och rörelserna lär sig barnen att våga ta plats, uttrycka sig på sitt eget sätt, och att närma sig språket lekfullt och avslappnat.

Musikens språk

På Bifrost förskola, där projektet började, har man märkt att barnen fått ett växande självförtroende genom att de lärt sig behärska ett instrument. Att de vågar uppträda och visa sina förmågor.

Det här projektet har varit en unik insats i ett område där få barn haft möjlighet att ta del av liknande erfarenheter. Musik är ett universellt språk. Jag önskar att detta kunde vara ett naturligt inslag i förskolans verksamhet, säger rektor Annelie Andersson.

Till hösten är det dags för Vommedalen och Östergård förskolor att få besök av fiolrytmiken, genom ett samarbete mellan kulturskolan och språkcentrum.

Linda Bergh som är verksamhetsutvecklare på språkcentrum ser fram emot satsningen.

Vi vill att barnen ska få mötas på likvärdiga villkor utan några krav på språkkunskaper. För barn som inte har erövrat det svenska språket än är det viktigt att få uttrycka sig på fler sätt än bara det verbala, säger hon. Genom musik, rytmik och sång kan vi dela upplevelser tillsammans med barnen och utveckla språket på ett lustfyllt sätt.

Delad glädje

Maria Wilhelmsson och Jon Wallner på Mölndals kulturskola, hoppas att fiolrytmiken ska få nå ut till fler förskolor i Mölndal framöver – även om finansieringen från Allmänna Arvsfonden nu är slut och kostnaden landar på enheterna.

Vi märker att fiolrytmiken har många positiva effekter utöver de rent språkutvecklande egenskaperna. Framför allt väcker den en sådan glädje hos barnen, säger Maria Wilhelmsson.

För familjer som kanske inte känner till vad en kulturskola är blir fiolrytmiken i förskolan en lärorik inblick i vad skapandet kan betyda för barnen och vad som finns för dem att göra. Vårdnadshavarna får möjlighet att ta del av barnens skapande genom deras upplevelser på förskolan och genom det digitala materialet som nu getts ut.

Noter, bilder och övningar

I boken Musik för språkets skull, som nu fått knyta ihop projektet med små barns skapande, finns olika övningar förklarade i text, bild och film så att man kan jobba med de olika metoderna på egen hand. Som förskolpedagog får man tips på olika övningar att använda i den egna verksamheten. Man får också förklaringar till hur övningarna bidrar till barnens språkutveckling.

Även vårdnadshavare kan ladda ner materialet och använda det tillsammans med sina barn. Liksom alla andra som är intresserade av musik och språkutveckling.

Alla noter och bildstöd som används i materialet finns längst bak i boken och insprängt på sidorna finns också länkar till filmer på YouTube. Allt för att materialet ska vara så lättanvänt och lättillgängligt som möjligt.

Vi är väldigt glada över att Mölndal har fått vara med i det här projektet och att det har fått så goda resultat, säger biträdande kulturskolechef Jon Wallner. Det här har blivit en snackis runt om i Sverige. Alla vill veta hur vi gör!

Ladda ner boken Musik för språkets skull

Text: Victoria Eriksson
Foto: Lisa Thanner

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar