Öppna förskolor

Välkommen till Mölndals öppna förskolor och familjecentraler.

Öppna förskolan - en mötesplats

Öppna förskolan är en mötesplats för barn i åldern 0–6 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Här arbetar förskollärare som erbjuder en pedagogisk verksamhet med utgångspunkt från förskolans läroplan. Besök hos oss fungerar som en förberedelse inför förskolestart.

På öppna förskolan finns möjlighet att leka, skapa, sjunga och umgås tillsammans. Du som vuxen har ansvar för ditt barn. Verksamheten är gratis. Du behöver inte anmäla dig utan kan besöka oss när det passar dig och ditt barn.

Hos oss kan du som vuxen knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och få råd och stöd i ditt föräldraskap.

Under veckan erbjuds olika öppettider för olika åldersgrupper. Se respektive öppna förskolas sida.

Varje år besöker olika gäster öppna förskolorna och pratar om aktuella ämnen ur sina verksamheter t.ex. dietist, barnpsykolog, bibliotekarie, konsumentrådgivare, förskolerektor och fotograf.

Öppna förskolorna i Lindome och Åby tillhör familjecentraler där det förutom förskollärare arbetar BVC-sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer.

Vi erbjuder öppen förskola speciellt för dig som är ny i Sverige.

Relaterad Information

Kontakt

Annelie Andersson
Rektor
Bifrost förskola
031-315 20 03

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad