Lärande lek i förskoleklass

I boken Lärande lek i förskoleklass beskriver Annika Andréasson och Birgit Allard hur de låter leken och lärandet gå hand i hand så att barnen får bli aktiva i sitt eget lärande. Genom sitt arbetssätt visar de hur barnen blir nyfikna och motiverade att lära sig nya saker.

Lärande lek, Foto: Marie Eriksson

Boken utgår från författarnas egna erfarenhet som förskoleklasspedagoger. Förskollärarna Annika Andréasson och Birgit Allard, har många års erfarenhet - varav cirka 10 som närmsta kollegor till varandra - och det märks. De beskriver sitt arbete och motiverar sina val grundligt utifrån relevant forskning och egna tankar.

Boken är, enligt författarna, ingen receptbok, utan snarare tänkt att inspirera sina läsare och det tycker jag att den lyckas utmärkt med. Jag får inga aha-upplevelser när jag läser. Forskningen och tankarna de uttrycker är inga nyheter för dem som utbildat/vidareutbildat sig och arbetat inom yrket, men det är lätt att inspireras av författarnas sätt att införliva tankar och teorier i sitt dagliga arbete.

Meningsskapande verksamhet

Boken följer dels arbetet under ett år i förskoleklass - ett av de första kapitlen handlar om att starta upp med en ny grupp, och det sista handlar om övergångar, bland annat den till år 1 - och är dels mer ämnesspecifikt uppdelad. Matematik, tal- och skriftspråk, struktur och regler, demokrati och inflytande har alla sina avsnitt. Även lekmiljöer, digitala verktyg och kartläggning får sitt. Det är lätt att hitta respektive ämnen i innehållsförteckningen, och jag tycker att boken fungerar bra som uppslagsbok. Bättre än att läsa pärm-till-pärm.

Jag tycker om hur de hela tiden hänvisar till meningsskapande verksamhet, och att utgå från barnens intressen och verklighet. De pratar om att våga ”släppa sargen”, att plocka upp det barnen pratar om och visar upp i samlingen och driva undervisningen utifrån det. Något som kan vara nog så läskigt för den som är van vid att arbeta utifrån en detaljerad och långsiktig planering.

Inspirationsverktyg för både skola och förskola

Boken är så klart främst till för pedagoger i förskoleklass, men jag tänker att den är ett bra inspirationsverktyg för både de sista åren i förskolan och de första i grundskolan. Jag tänker också att jag skulle vilja sätta den i händerna på de där som man träffar på ibland, som tycker att undervisning i förskola, förskoleklass och grundskolans första år i princip är barnpassning som inte krävs någon utbildning för att driva.

Lärande lek i förskoleklass, Lärarförlaget

Blogginlägget är skrivet av:
Ida Öberg, lärare i förskoleklass Glasbergsskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad